R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Patrones

Heilige Catharina van Alexandrëicoon katherina2

Sint Catharina was volgens de legende een maagd die in Alexandrië (Egypte) vijftig heidense filosofen overwon en tot het christelijk geloof bekeerde. Zij zou in het begin van de 4e eeuw de marteldood zijn gestorven.

Van Catharina, oorspronkelijk Aekaterina, wordt verteld dat ze reeds op 15-jarige leeftijd alle werken van Plato kende. Toen keizer Maxentius (306-312) haar dwong haar geloof in Christus af te zweren, weigerde zij dat. In plaats daarvan beschaamde zij hem door de vijftig keizerlijke wijsgeren te overtuigen van de waarheid van het christelijk geloof.

Haar levenseinde wordt volgens de legende gekenmerkt door mirakels. Toen zij als straf voor haar geloofsijver tot de doodstraf werd veroordeeld, werd het folterwerktuig, een draaiend rad, door de bliksem getroffen waardoor het niet meer functioneerde. Na de mislukte radbraking werd getracht haar te onthoofden. Uit de wonden die daarbij ontstonden, vloeide geneeskrachtige melk. Het Jezuskind zou ook aan haar verschenen zijn en haar tot zijn bruid hebben uitverkoren.