R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Tarieven

Het bestuur van de R.K. Parochie H. Nicasius heeft de tarieven voor het jaar 2017 vastgesteld conform het advies van het Bisdom.

Omschrijving Tarieven 2017
H.Mis / Stipendium € 11,00
Huwelijksviering, gebruik kerk (exclusief koor)

€ 370,00

Jubileumviering en vieringen voor verenigingen (exclusief koor)

€ 280,00

Uitvaart 1)

€ 450,00

Pastor gaat na uitvaart mee naar crematorium ( =extra)

€ 150,00

Pastor doet dienst in crematorium zonder uitvaartdienst in de kerk (exclusief koor, dirigent, organist

€ 375,00

Begravingskosten

€ 535,00

Grafrechten 20 jaar 2) € 645,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof ( € 30,- p/ jaar) voor 20 jaar 2) € 600,00

Verlenging grafrechten incl. onderhoudsbijdrage na 20 jaar, voor 2)

- een nieuwe periode van 10 jaar.

€ 625,00

Plaatsingskosten of bijzetten urn (in urnengraf of columbarium, excl. kelder)

€ 200,00

Grafrechten urnengraf 20 jaar 2) € 645,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof ( € 30,- p/jaar) voor 20 jaar 2)

€ 600,00

Grafrechten urnenmuur/columbarium 20 jaar 2) € 645,00
Onderhoudsbijdrage kerkhof ( € 30,- p/jaar) 20 jaar 2)

€ 600,00

Verlenging grafrechten urnengraf incl. onderhoudsbijdrage voor; 2)

- een nieuwe periode van 10 jaar

€ 625,00

Verlenging grafrechten urnenkelder/columbarium incl. onderhouds- bijdrage na 20 jaar voor; 2)

- een nieuwe periode van 10 jaar

€ 625,00

Verstrooien van as op het strooiveld (begraafplaats ’t Zand)

€ 175,00

Reserveren van een grafplaats voor een periode van 10 jaar

€ 300,00

Toelichting:
1) Voor aparte uitvaartdienst voor een kind jonger dan 12 jaar wordt de helft van het normale tarief berekend.
2) Voor grafrechten en verlenging daarvan geldt voor kindergraven (tot 12 jr.) en urnenkeldertjes 50% van deze tarieven.

P.s.
In de voorbereiding van onze fusie met de Parochies in Geldrop, Heeze, Leende, Mierlo en Sterksel zijn er afspraken gemaakt om te groeien naar een eenduidig tarievenbeleid voor alle locaties, met als uitgangspunt de adviestarieven van het Bisdom. Momenteel kunnen er daarom nog per locatie afwijkingen voorkomen.