R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Kerst 2015

Planning week 52/53 2015 Parochie H. Nicasius

 Week 52 / Datum Don. 24-12-2015 Vrij 25-12-2015 Zat. 26-12-2015 Zon. 27-15-2015
H. Brigida

18.00
20.00
22.00
24.00

Euch. Gezinds
Euch. Gezinds
Euch. viering
Euch. hoogmis

09.30
11.15
15.00
Tot
16.30

Euch. viering
Euch. Hoogmis
Kindje wiegen
Kinder viering
Kerk open

09.30
Tot
16.30

Euch. Viering
Kerk open

09.30
11.15

Euch. viering
Euch.Hoogmis

HH. Maria en Brigida

19.00
22.00

Euch. Gezinds Euch. hoogmis

10.00
12.00
Van
13.00
16.00

Euch. Hoogmis
Kinder viering


Kerk open

Van
13.00
16.00


Kerk open

10.00 Euch. Hoogmis

H. Martinus

 

19.00
21.30

Euch. Gezinds Euch. hoogmis 11.00 Euch. hoogmis 11.00

Euch. viering

09.00
11.00

Euch. viering
Euch. hoogmis

H. Petrus’ Banden

18.30
20.30
22.30

gezinsviering
kerstviering
nachtmis

11.00
Van
12.00
17.00

Hoogmis

Kerk open

10.00
Van
15.00
17.00

Hoogmis

Kerk open

10.00 hoogmis
H. Lucia

16.30
18.00
20.00
22.00

Euch. Kinderv. Euch. Kinderv.
Euch.d+mkoor
Euch. Joko

10.00
11.30
tot
15.30

Euch.d+mkoor
Euch. Joko

Kerk open 

10.00 Euch.d+mkoor 10.00 Euch. mkoor
H. Catharina van Alexandrië 20.30 nachtmis

9.00
10.30

gezinsviering
hoogmis

- - - -

Lees meer

Eervol ontslag pastoor W. van Meijl - pastoor kiest toch voor Leende

Zoals u wellicht gehoord of in de Nieuwsbrief van september 2015 gelezen hebt, heeft onze pastoor W. van Meijl per 1 september 2015 eervol ontslag gekregen van onze bisschop Mgr. A. Hurkmans. Dit betekent dat hij vanaf die datum geen pastoor meer is.

Maar toch heeft de pastoor = pater W. van Meijl  gekozen om zijn pastorale diensten in Leende en Sterksel te blijven aanbieden. Hij wil de geloofsgemeenschap niet "verweesd" of "zonder ziel" achterlaten. Het pastorale leven dient gewoon door te gaan met de inzet en de betrokkeneheid van zovele parochianen. Hiervoor wil de "pastoor" zich blijven inzetten. De lokale gemeenschappen dienen goed voorbereid te worden op het fusiegebeuren dat vanuit het bisdom is voorgeschreven.

Briljanten priesterfeest van em.-pastoor Ad van Loon : 13 en 14 juni 2015

Onze zo gewaardeerde emeritus-pastoor Ad van Loon viert feest!  Zijn 65-jarig priesterfeest! En terecht. Want hij mag immers genieten van een behoorlijk goede gezondheid en kan zichzelf nog goed behelpen. Hij woont zelfstandig in Leenderhof, maakt zijn wandelingetjes met de rollator, gaat naar de supermarkt en houdt zijn praatjes met de parochianen. Deze vroegere pastoor wil zijn priesterfeest met zijn familie, maar ook met de parochianen vieren, bij wie hij van 1969 t/m 2003 pastoor mocht zijn. Met elkaar wil hij deze feestelijke dag vieren.

Lees meer

Adventsactie Leende

 

In de adventstijd worden de katholieken opgeroepen om het kerkelijk ontwikkelingswerk in de wereld te steunen. Zo heeft onze parochie vele jaren financieel goed bijgedragen aan de adventsactie "Solidaridad".

Toen de Nederlandse bisschoppen in 2011 niet meer achter de actie "Solidaridad" stonden, heeft pastoor W. van Meijl gevraagd om de opbrengst van de adventsactie voortaan te besteden aan de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.

Waarom deze actie voor Laitkynsew?

We zijn een missionaire kerk en dienen elkaar te helpen waar we kunnen. Naar het voorbeeld van de patroonheilige van onze parochie, de heilige Petrus, willen wij over de grenzen van onze eigen parochie heenkijken en zien wat we voor anderen kunnen betekenen. Daarom is ons oog gevallen op een andere Petrusparochie, de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.

In die parochie zijn de paters Salvatorianen werkzaam. Onze pastoor is ook een pater Salvatoriaan. Zo bestaat er dus een directe verbondenheid.
Dit betekent dat de informatie ook heel direct is. Alle financiële steun wordt volledig én direct overgemaakt via de paters Salvatorianen en komt dus meteen op de plaats van bestemming aan. Zo zijn er dus ook geen administratieve kosten.

Sinds 2011 heeft onze parochie financieel meegeholpen bij de bouw van een schoolgebouw. In februari 2015 is het gebouw plechtig ingezegend door de bisschop. (Op de foto staan enkele kinderen voor de hoofdingang van de nieuwe school.) Vanaf nu hebben tientallen, ja honderden kinderen en jeugdigen een beter uitzicht op hun toekomst. Zij krijgen onderricht, kunnen in de school verblijven en bouwen aan een hoopvolle toekomst. Onze parochie heeft daartoe een steentje bijgedragen en kan dat blijven doen, want school en internaat blijven geld kosten.

Overzicht van de bijdragen:

in 2011 : € 1552,48
in 2012 : € 4065,82
in 2013 : € 2300,--
in 2014 : € 2150,--
in 2015 : € 3214,--
in 2016 : € 2250,--

Voor meer informatie klik