R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Stille Omgang 2017

VANUIT DE PAROCHIE H. NICASIUS DEELNEMEN AAN DE STILLE OMGANG
Zaterdag 18 maart op zondag 19 maart 2017

Vanuit onze parochie H. Nicasius zullen pastoor van der Maazen, koster Mark Jongen en verschillende parochieanen deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen in de nacht van 18 op 19 maart 2017. Het is een teken van onderlinge verbondenheid. 

Lees meer

KERK BALANS

‘Mijn kerk verbindt’

De actie Kerkbalans wordt zoals elk jaar weer georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Uw bijdrage gaat evenwel geheel naar uw eigen geloofsgemeenschap. In de maanden januari / februari (21 januari – 5 februari) wordt uw aandacht voor de financiën van uw kerk gevraagd. 

Lees meer

werkgroep verlies

Verlies meemaken in het leven,

Verlies samen delen,

Verlies een plaats geven, in contact met elkaar.

Lees meer

De pastorie van de H. Brigida is verhuisd.

Met ingang vanaf heden is het St. Antoniushuis de pastorie en het parochiecentrum van Geldrop.

Ons nieuwe adres luidt dan:
stationsstraat 21
5664 AP, Geldrop
telefoon: 040-2862364
mail: geldrop@parochienicasius.nl

De parochieadministratie zal eind januari verhuizen naar het St. Antoniushuis.

Nieuwe vertaling van 'Onze Vader'

De goedgekeurde tekst zal op de eerste zondag van de Advent worden ingevoerd, op 27 november 2016.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde gehei­ligd,
uw rijk kome,
uw wil ge­schiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en ver­geef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Lees meer

De Bijbel als ontmoetingsplaats van God en mens

De Bijbel is het boek van de christenen. Onlangs is de Bijbel opnieuw gekozen tot het belangrijkste Nederlandse boek. Maar van de andere kant hoor ik van veel mensen, bijzonder ook in de katholieke gelederen, dat het soms ontoegankelijk is. Om dit boek waarin God ons tegemoet treedt in zijn Woord wat meer te openen, toegankelijk te maken, nodigen wij u uit om deel te nemen aan een zestal bezinningsavonden.

Lees meer

LAMPIONNENOPTOCHT (ST. MAARTENSVIERING) IN HEEZE

Op zaterdag 12 november wordt in verband met het feest van St. Martinus de jaarlijkse lampionnenoptocht gehouden voor de kinderen. Vanaf 17.15 uur verzamelen de kinderen zich dan op de parkeerplaats voor het Nicasiushuis. In een feestelijke lichtjesoptocht trekken we vervolgens naar de pastorietuin. Daar kunnen zij zich opwarmen bij het kampvuur en genieten van liedjes en het verhaal van de heilige Martinus. De parochie zorgt voor chocomel en koek.  Alle kinderen zijn uitgenodigd om met hun zelfgemaakte lampion hieraan deel te nemen.

Op zondag 13 november besteden we in de mis van 11.00 uur extra aandacht aan St.Martinus en nadien ook bij het koffiedrinken in het honk.

Adventsconcert door het Heezer Vocaal Ensemble

Op zondag 27 november, de eerste zondag van de advent, geeft het Heezer Vocaal Ensemble (HVE) o.l.v. Wim Reijnders een tweetal concerten:
om 13.30 uur in H.H. Maria en Brigidakerk in Geldrop (Zesgehuchten) en om 16.00 uur in de St. Petrus’ Bandenkerk in Leende.

In deze adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. Met dit afwisselend adventsconcert, wil het HVE u meenemen in de reis naar dit feest.

Lees meer