R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

bedevaart Handel

Bedevaart Geldrop-Handel

Programma 355ste bedevaart 23, 24 en 25 juni a.s.

Thema Handelse bedevaart 2023: “Maria, wees de lijdende mensheid nabij”

Lees meer

Bedevaart naar Brielle

Op zondag 9 juli staan we stil bij de Martelaren van Gorcum, waar de patroonheilige van onze parochie er één van was de H. Nicasius. Op zaterdag 8 juli vindt de Nationale bedevaart plaats in Brielle.

Lees meer

Oecumenisch Bijbellezen

In de afgelopen (corona-) tijd zijn we regelmatig benaderd met de vraag wanneer het oecumenisch Bijbellezen weer van start gaat. Daarom verheugt het ons u/jou te kunnen meedelen dat we weer met een nieuwe cyclus gaan beginnen. Vanuit beide kerken, protestants en katholiek gaan we naar de lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn.

Lees meer

Radio Maria Nederland

Met grote dankbaarheid en vreugde deelt Radio Maria Nederland mee dat Pieter Zimmermann vanaf 1 september 2022 de nieuwe priester-directeur zal zijn.

Lees meer

over synodaal proces

Op zondag 17 oktober 2021 werd de synode in ons bisdom geopend met een feestelijke Eucharistieviering en een Evensong in de Sint-Janskathedraal, voorgegaan door onze bisschop. Hiermee is het synodale proces in ons bisdom écht van start gegaan!

De basisvraag die in de synode van bisschoppen in 2023 beantwoord zal worden, is de vraag hoe wij als katholieken, geleid door de Heilige Geest, meer communio, meer participatio en meer missio kunnen tonen. Paus Franciscus heeft aan alle leden van onze wereldkerk gevraagd om hier materiaal voor aan te leveren, materiaal wat uiteindelijk zal leiden tot een document waar de bisschoppen in 2023 over zullen spreken tijdens de synode.

Lees meer