R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Nieuwe Kapelaan

Er is belangrijk en goed nieuws over de samenstelling van ons pastoraal team. De bisschop heeft voor onze Nicasiusparochie een extra priester benoemd. Het is kapelaan Gideon van Meeteren, 41 jaar, en nu nog werkzaam in de Mariaparochie in ’s-Hertogenbosch. Een benoeming is altijd voor het hele gebied van de Nicasiusparochie en in het pastoraal team wordt een nadere taakverdeling besproken.
Inmiddels hadden de leden van het pastoraal team en ook de leden van het parochiebestuur een prettige eerste kennismaking met de nieuwe parochiepriester.
De benoeming van kapelaan Gideon van Meeteren gaat in op 1 februari 2024 en we heten hem nu al van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.

Lees meer

SCHOENENDOOSACTIE PAROCHIE H. NICASIUS

Wat kun je doen?

  1. Zoek een kleine, lege schoenendoos.
  2. Vul de doos zo goed mogelijk met bruikbare spulletjes. (zie hieronder) Het vervoer van grote dozen die maar half gevuld zijn, is duur!!

Lees meer

de leien van de koepel

De parochie is begonnen aan de restauratie van de imposante koepel van de H. Brigidakerk in Geldrop. Onder andere de ruim 130 jaar oude leien worden vervangen. In ruil voor een donatie is het mogelijk om in het bezit te komen van een originele lei van de koepel met daarop een afbeelding van de kerk.

Lees meer

Website gelanceerd voor activiteiten 550-jarig jubileum kerkgebouw Leende

In 2024 staat de Leendse gemeenschap stil bij het feit dat het 550 jaar geleden is dat ‘hun’ monumentale St.-Petrus’ Bandenkerk werd ‘afgewerckt’. Al maanden zijn diverse werkgroepen druk bezig voor het jubileumprogramma, dat onder meer een Lindse Passion, een pontificale eucharistieviering, een tentoonstelling van voorwerpen met de afbeelding van de kerk daarop en een groots afsluitend dorpsfeest kent. Op zaterdag 18 november wordt voor dit jubileumfeest de aftrap gegeven door de Club van 12, die tekent voor de organisatie van een spectaculaire veiling van maar liefst 100 kavels. De netto-opbrengst van deze veiling wordt besteed aan de bekostiging van de diverse jubileumactiviteiten.

Lees meer

Save the date voor de Nationale bedevaart naar Rome in Jubeljaar 2025

2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden.

De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. In oktober 2023 zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis, die gepland staat van 26 april tot en met 3 mei 2025, aan te kondigen.

Lees meer

Stookbeleid in de kerken.

Het najaar heeft zijn intrede gedaan. Dat betekent dat het weer kouder wordt en de kachelweer aan gaat, ook in onze kerkgebouwen. Het verwarmen van die gebouwen kost enorm veel energie. Dat is niet milieuvriendelijk en bovendien door de hoge energieprijzen erg kostbaar. Redenen waarom het parochiebestuur zich, net als in het vorige stookseizoen,
genoodzaakt heeft gezien een stookbeleid vast te stellen voor het stookseizoen 2023/2024.

Lees meer