R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

VASTENACTIE 2021: WERKEN AAN JE TOEKOMST

Net als andere jaren organiseren de parochiële Missiecentra in de H. Nicasiusparochie de Vastenactie in de veertigdagentijd. De campagne staat net als het afgelopen jaar in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een inkomen te verdienen en een eigen bedrijf op te zetten. Dat geldt des te meer voor de bijzondere tijd waarin we nu leven.

Lees meer

Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen.

Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe.
De Rooms-Katholieke Kerk nodigt u van harte uit om de Veertigdagentijd bewust te beleven in de voorbereiding op Pasen, ook al is in 2021 nog steeds alles anders door Covid-19. Zie hier op de website in welke locatie u gedurende deze periode, bij een van de vieringen kunt zijn. Vier anders thuis mee, via de livestream van uw parochie (livestream), of via de televisie bij KRO-NCRV op NPO2.
Op de website Vier Pasenvindt U handige links en downloads die u helpen om de Veertigdagentijd te beleven en om de Paastijd ook thuis (mee) te kunnen vieren. Vier Pasen!

www.vierpasen.nl

Een huis-Paaskaars

Creëer een liturgische sfeer

Li­tur­gische sfeer

We leven in een rare tijd. Veel meer mensen dan normaal zijn niet in de gelegen­heid om naar de kerk te gaan. U kunt wel veel kerk­diensten volgen via in­ter­net of op TV, maar dat is toch niet het­zelfde. Mensen zitten nu ook veel meer thuis dan anders vanwege thuis­werken, qua­ran­tai­ne of coronabesmet­ting.

Lees meer

TV gebedsdienst op zondag 21 februari vanuit de parochiekerk in Sterksel

Er vinden weer kerkdiensten plaats in de kerken van Cranendonck en Heeze-Leende, waarbij de afspraken met de bisschoppen en de RIVM-richtlijnen van 1,5 meter onderlinge afstand en geen samenzang worden nageleefd. In samenwerking met RTV Horizon willen de pastores nog het hele jaar om de week een kerkdienst opnemen en op TV uitzenden in de hoop vooral oudere, zieke en kwetsbare parochianen te blijven bereiken en te blijven bemoedigen. De pastores van Cranendonck en Heeze-Leende hopen dat u samen met hen in de kerk en op TV weer samen wil komen rond de levende Heer.

Lees meer

Corona maatregelen

Na onderhandelingen met de overheid hebben onze Nederlandse bisschoppen aan parochies gevraagd om het aantal gelovigen tijdens vieringen terug te brengen tot 30.

Lees meer

Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch

Afsluiting en nieuw jaarprogramma

Aan het einde van het seizoen ont­vingen we een nieuwe nieuws­brief van Jong Bisdom Den Bosch. Daarin een uit­no­di­ging voor de fees­te­lij­ke afslui­ting op 12 juli in Cuijk en een vooruit­blik naar het nieuwe seizoen.

Lees meer