R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Sterksel

Misintinties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 /naar het secretariaat in Leende en per bank betalen: NL30 RABO 0149 3006 54 ook kunt u op een papiertje de intentie schrijven én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én wilt u dit met het gevraagde bedrag in een envelop doen en in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren. 

HARTELIJK W E L K O M

Wilt u wel letten op de hygiëne, dus geen klachten hebben, én op de veiligheid, d.w.z. de 1,5 meter in acht nemen? De plaatsen in de kerk zijn aangeduid.

Wilt u bij het opgeven van een misintentie bij M. de Leeuw ook vermelden met hoeveel personen u wellicht naar de viering komt? Dit in verband met de beschikbare plaatsen in de 1,5 meterkerk.

Heeft u vragen, dan kunt u steeds terecht bij M. de Leeuw of bij het secretariaat in Leende, tel. 040-2061215.

Zaterdag 28 november beginnen we het nieuw kerkelijk jaar met de eerste zondag van de advent.

Er is een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het kerkelijk zangkoor.

De opgegeven intenties voor deze dienst zijn;
Co en Leentje Peek-van Leeuwen.
H. Mis uit dankbaarheid.

Zaterdag 5 december is er een eucharistieviering om 19.00 uur.

De opgegeven intenties voor deze dienst zijn;
Andre en Nellie te Boekhorst-Konings en Mia te Boekhorst-Kockelkorn,
H. Mis uit dankbaarheid,
Ad en Marinus de Louw- van Oss.