R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Sterksel

 
Overlijden
 
In de leeftijd van 90 jaar is op 11 september overleden : Leo van Oss, weduwnaar van Dora van Oss-Lommerse. Voor hem is de plechtige uitvaartdienst op zaterdag 16 september om 11.00 uur in onze kerk. Nadien volgt de begrafenis op ons kerkhof. Moge Leo nu thuiskomen bij de Heer van alle leven.

Misintinties:

Voor opgave misintenties (€ 11,00) kunt u bij terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 /naar het secretariaat in Leende en per bank betalen: NL30 RABO 0149 3006 54 of kunt u dan op een papiertje de intentie schrijven én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én wilt u dit met het gevraagde bedrag in een envelop doen en in de stenen brievenbus van de pastorie, Beukenlaan 2, deponeren. 

H. Catharina van Alexandrië kerk (Sterksel)

Zaterdag 23  september is er de kerk een gezongen eucharistieviering  om 19.00 uur,

met medewerking van het gemengd koor.
De opgegeven intenties voor deze dienst  zijn voor;
Corrie Sturkenboom-Uytewaal.
Voor Judith Jacobs-Tromp.

Kapel Providentia (Sterksel)

Op zaterdag 23 sept. is er in de kapel van Providentia een viering om 18.30 uur.

H. Catharina van Alexandrië kerk (Sterksel)

Zaterdag 30  september is er in de kerk een eucharistieviering  om 19.00 uur.  Er zijn geen opgegeven intenties voor deze dienst.

Kapel Providentia (Sterksel)

Op zaterdag 30 sept. is er in de kapel van Providentia een viering om 18.30 uur