R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Sterksel

Misintinties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 /naar het secretariaat in Leende en per bank betalen: NL30 RABO 0149 3006 54 ook kunt u op een papiertje de intentie schrijven én de datum waarop die intentie voorgelezen dient te worden én wilt u dit met het gevraagde bedrag in een envelop doen en in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren. 

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan.

Tot en met 31 mei vinden er geen li­tur­gische vie­rin­gen plaats.

Uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. 
Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen te bidden.

De priesters nemen de opgegeven intenties mee in de privé weekend vieringen. Mocht u uw intentie op een ander moment graag laten aflezen kunt u contact opnemen met dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934.