R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Mocht u uw intentie op een ander moment graag laten aflezen kunt u contact opnemen met de betreffende locatie. 

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 10.00 uur

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afgelast.

Via onderstaande link zal dagelijks live een dienst worden uitgezonden vanuit de H. Brigidakerk.

Maandag tot en met zaterdag om 19.00uur en op zondag om 09.30 uur.

Live de dienst volgen

Tot 31 mei geen Eucharistie of andere soort vieringen i.v.m. Coronavirus.

Wel is er vanaf maandag 6 t/m 11 april van 9.00 t/m 12.00 uur gelegenheid voor het halen van een door pastoor v.d. Maazen gewijd PALMTAKJE (een kleine vorm van HOOP op nieuw leven) verkrijgbaar bij de sacristiedeur, links achterkant kerk. Tevens dragen we zorg voor het zo goed mogelijk regelen van de bestelde misintenties.