R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 3 juni 17.00 uur Eucharistieviering

misintenties voor Jacques en Henriëtte Janssen, zoon Jos en schoonzoon Johan van Gerven, Frits en Riek v. Laarhoven, Antoon van Bladel, Jan Meeuwsen.

Zondag 4 juni Eucharistieviering

m.m.v. mannenkoor,

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk.

Maandag 5 en 7 juni 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 10 juni 17.00 uur Eucharistieviering met m.m.v dames – en mannenkoor.

Zondag 11 juni 9.30 uur Dankviering Eerste Communicanten m.m.v. Joko.

Maandag 12 en 14 juni 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië