R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie 0492 661215.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Met een kerkelijke uitvaartdienst hebben we afscheid genomen van Miet Raymakers – Coolen 94 jaar.

Zaterdag 28 januari 17.00 uur Eucharistieviering

misintentie voor Jan en Dolores Kaanders – Bosnjak en overl. familie.

Zondag 29 januari 9.30 uur Eucharistieviering.

Maandag 30 en woensdag 32 januari 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 4 februari 17.00 uur Eucharistieviering.

Zondag 5 februari 9.30 uur Eucharistieviering

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Anneke en Mies Coolen – Bekx, broer Toon Bekx en verdere overl. familie, Mies en Marietje v. Hout - Leijssen, Tiny Lammers

Maandag 6 februari en woensdag 8 februari 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië