R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mierlo

Nieuwsbrief

Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur, buiten deze tijden staat de telefoon doorgeschakeld naar Geldrop.
Voor spoed gevallen kunt u contact leggen met Geldrop 040-2862364, bij geen gehoor krijgt u via het antwoordapparaat de verder instructies te horen.

Zaterdag 2 juli 17.00 uur Eucharistieviering,

misintentie voor Jan Meeuwsen.

Zondag 3 juli 9.30 uur Eucharistieviering

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Maria Nickl – v. Nikelsberg.

Maandag en Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië

Zaterdag 9 juli 17.00 uur Eucharistieviering,

misintenties voor Antonius en Petronella v. Heugten, Stina Adriaans, pastoor Jacques Kloeg.

Zondag 10 juli 9.30 uur Eucharistieviering

misintenties voor Rein en An Biemans – v. Dijk, Cor en Miet Slegers – Smits.

Maandag en Woensdag 18.30 uur Eucharistieviering in Hof van Bethanië