R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

Voor opgave van misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie maandag t/m vrijdag tussen 09.30 – 11.30 uur. Ook kunt u de misintentie op de envelop schrijven (= de naam van de persoon + datum waarop + kerk/Leenderhof)  en deze met de gevraagde  bijdrage in de deurbrievenbus van de pastorie doen.

zaterdag 25 maart om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Mariet Maas-Thijssen.
Jan Collart.

zaterdag 19.00 uur: Vormselviering

met medewerking van zanggroep Switch.
Hulpbisschop mgr. R. Mutsaerts zal aan 18 vormelingen het sacrament van het vormsel komen toedienen. Welzijn van de vormelingen.

Joop Penning namens vormeling Daan.
Opa Piet en oma Jeanne Dereumaux, oma Margriet en superoma namens vormeling Iris. Sjef van Dommelen en Lies van Dommelen-Stevens namens vormeling Ties. Zieken in onze parochie.

zondag 26 maart 10.00 uur: hoogmis m.m.v. dameskoor.

Bert van Lieshout en Truus van Lieshout-van Kessel.
Em. pastoor Ad van Loon.
Overleden ouders van Meijl-Verduijn.
Intentie uit dankbaarheid. Toos Rutten. Jac Spoorenberg
An Hurkens.

zondag 26 maart om 15.00 uur: Passieconcert van het Heezer Vocaal Ensemble

woensdag 29 maart om 13.00 uur: eucharistieviering

b.g.v. de jaarvergadering van de KBO m.m.v. enkele mannen. Welzijn van de leden. Licht voor de overleden leden van afgelopen jaar.

zaterdag 1 april om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof met uitreiking van palmtakjes.

Voor An Hurkens.
Jan Collart.
Intenties van de bewoners van Leenderhof

zondag 2 april om 10.00 uur: Palmpasen met presentatieviering van de 1e communicanten en met begeleiding van het Strijps Kapelletje.

Helma Baudoin-van der Kruis als jaargetijde.
Marij Spoorenberg-Hendrix en Jac Spoorenberg.
Toon Smulders als jaargetijde en Koos Smulders-van Hunsel.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Mia Rutten.
Em. pastoor Ad van Loon.
Lies Hegge en echtgenoten Toon van den Broek en Harrie van Esch.
Jan van der Heijden.
Rein van Asten en Marie van Asten-Guitjens.
José Frenken namens de parochie.
Francine van den Hurk-Snelders en Gerard van den Hurk.

zondag 2 april : om 12.00 uur ; doopviering van Guus van Raaij

maandag 3 april om 19.00 uur: Ziekenzalving in het Leenderhof

voor de bewoners van Leenderhof en Marijkeplein en eenieder die hieraan wil deelnemen.

donderdag 6 april : Witte Donderdag : om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

vrijdag 7 april : Goede Vrijdag : om 15.00 uur: Kruiswegviering in de kerk.

vrijdag 7 april : Goede Vrijdag : om 19.00 uur: Goede vrijdagviering

met medewerking van het mannenkoor.

MEDEDELING : In de leeftijd van 85 jaar is overleden : Toos Rutten-Bax. Voor haar was de uitvaartdienst op woensdag 29 maart in onze kerk en aansluitend de crematie in Weert. Moge Toos nu ontwaken in het eeuwig licht bij de Heer.