R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 08.30 – 11.30 uur

Mededelingen

misboekje1. Zondags misboekje in de Mariakapel

Omdat we in de kerk geen eucharistie met elkaar mogen vieren, willen wij de vertrouwde zondagse gebedenboekjes achter in de Mariakapel neerleggen. U mag ze mee naar huis nemen. Zo kunt u de vieringen meevolgen op de Televisie (NPO 2).
Als u mensen kent, die zo’n boekje op prijs stellen, neem het a.u.b. mee en bezorg het aan die mensen. Samen dienen we door deze coronacrisis heen te komen. Elkaar bemoedigen met kleine dingen !! Via het geloof met elkaar verbonden zijn en bidden om Gods kracht.

2. Extra Nieuwsbrief in de Mariakapel

leende nieuwsb

In deze onzekere, angstige en turbulente periode, waarin we allen door het coronavirus getroffen worden, willen we vanuit onze geloofsgemeenschap elkaar nabij zijn en ons met elkaar verbonden weten. Daarom hebben we een extra nieuwsbrief uitgegeven die vooral bedoeld is voor mensen die het nu moeilijk hebben. Als parochie denken wij aan hen. Daarom hebben we een extra nieuwsbrief uitgegeven die u in de Mariakapel vindt en kunt meenemen. Wilt u deze nieuwsbrief ook doorgeven aan mensen die er blij mee zijn en daarin een houvast vinden? Samen gaan we de strijd aan tegen het coronavirus.

3. We willen u wijzen op RTV Horizon,

die elke zondag om 11.00 uur een viering uitzendt vanuit een kerk in Leende of Heeze of Cranendonck. De pastores van deze geloofsgemeenschappen zullen daarin voorgaan. Het is geen eucharistieviering, want de kerkgangers mogen niet komen. We willen wél met elkaar verbonden blijven via de lokale televisie en een stuk vertrouwdheid en nabijheid geven. Met elkaar willen we luisteren naar Gods woord, ons erdoor laten inspireren en bidden voor elkaar, vooral voor de ernstig zieken in ons midden en voor mensen die ons gebed nodig hebben. 

In verband met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan.

Tot en met 31 mei vinden er geen li­tur­gische vie­rin­gen plaats.

Uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. 
Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur. Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen te bidden.

De priesters nemen de opgegeven intenties mee in de privé weekend vieringen. Mocht u uw intentie op een ander moment graag laten aflezen kunt u contact opnemen met de pastorie.