R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

Voor opgave van misintenties (€ 12,50) kunt u bij terecht bij de pastorie maandag t/m vrijdag tussen 09.30 – 11.30 uur. Ook kunt u de misintentie op de envelop schrijven (= de naam van de persoon + datum waarop + kerk/Leenderhof)  en deze met de gevraagde  bijdrage in de deurbrievenbus van de pastorie doen.

Mededeling

De gebedsdienst op RTV Horizon zal dit jaar elke laatste zondag van de maand worden uitgezonden vanuit één van de kerken van de gemeente Heeze-Leende en Cranendonck.  Deze viering wil een teken van verbondenheid zijn met de zieke, oudere en kwetsbare parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen. Ons doel blijft om elkaar fysiek te ontmoeten in de kerk om samen het geloof te belijden en te voeden.  

zaterdag 26 november : 1e zondag van de advent: om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Toos Pompen-Verduijn namens het Leenderhof.
Bertie Jonker–van Engelen.
Peter van de Weijer namens het Leenderhof.
Jan de Win.
Wilhelmien Knapen-Zentjens namens het Leenderhof.
Piet en Nella Dijkhoff en dochter Joke

zondag 27 november : 1e zondag van de advent. Om 10.00 uur: hoogmis

met medewerking van het dameskoor.

Justinus Vogels.
Overleden ouders Kuijpers-de Werdt en kinderen Henk en Nellie.
Helma Baudoin-van der Kruis.
Lies Bax-Groenen.
Voor de levende en overleden leden van het Gilde St.-Catharina en St.-Barbara met name em.-pastoor Ad van Loon, Gerrit van Happen, Sjef van Galen en Christ Kersten.
Mia Rutten als jaargedachtenis.
Gerard Geven en Maria van Gansewinkel.
Intenties in het intentieboek in de Mariakapel.

zaterdag 3 december om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.

Bea Claassen-Korz namens het Leenderhof.

zondag 4 december om 10.00 uur: hoogmis

met medewerking van het mannenkoor.

Overleden ouders van Dijk-Smits en overleden familie.
Jan-Willem Braun en Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Kees Slager.
Lies Hegge, weduwe van Toon van den Broek en Harrie van Esch.
Francine van den Hurk-Snelders.
Em. pastoor Ad van Loon.
Adriaan Verhees als jaargetijde.
Ernstig zieken in de parochie.

zondag 4 december om 11.00 uur: sinterklaasviering

welzijn en geluk van de kinderen.