R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Leende

Overlijden

In de leeftijd van 83 jaar is op 18 september jl. in Geldrop overleden: Jack van Kuijk. Voor hem is de plechtige uitvaartdienst op zaterdag 23 september a.s. om 10.30 uur in onze kerk en aansluitend de begrafenis op ons kerkhof. Moge Jack nu de eeuwige rust vinden bij God.

In de leeftijd van 95 jaar is op 22 september overleden: Woutera van Middelaar-Hilhorst. Voor haar is de plechtige uitvaartdienst op dinsdag 26 september 2017 om 11.00 uur in de kerk te Sterksel en aansluitend de begrafenis op het parochiekerkhof. Moge Woutera nu thuiskomen bij de Heer van alle Leven.

 
Mededeling:

Op zondag 24 september om 11.30 uur: doop van Fien Roosen, dochter van Rob Roosen en Anne van Dijk.
Op zondag 24 september om 10.00 uur: gezinsviering b.g.v. opening van het schooljaar. Thema: de kracht van het web.

opening school 2017

 

 

 

 

 Misintenties 

Voor opgave misintenties (€ 11,00) kunt u bij terecht bij de pastorie ma t/m vrijdag tussen 08.30 – 11.30 uur

zaterdag 23 september - zondag 24  september 2017 

 25e zondag door het jaar

zaterdag 23 september : om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof  

intentie van de aanwezigen

zondag 24 september om 10.00 uur: hoogmis/gezinsviering bij begin van het nieuwe schooljaar

Martinus en Marietje Engelen-van Asten en hun zoon Frans.
Willem van Meijl vanwege zijn verjaardag.
Hendrikus Swinkels als jaargetijde, Maria Swinkels-Bastiaans en overleden familie.
Siraar van der Palen.
Kees de Waal als jaargetijde.
Lies Hikspoors-van Asten en Tonnie Hikspoors.
Overleden ouders Pietje Vlemmix-Dijks als jaargetijde en Gijs Vlemmix.
Anne-Marie van Hooff-Smulders als jaargetijde en Janus van Hooff en Marianne Hoeymans.