R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 8 december, Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria: 18.30 uur Aanbidding,

19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 9 december: 19.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Voor de vrede in de wereld.

Zondag 10 december, tweede zondag van de advent: 11.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Sjaan Schenkels – van Oers, Hub Evers, Jo en Nellie van Grunsven – Verest, voor de leden en overleden leden van Vrouwen van Nu Heeze i.v.m. het 90 jarig jubileum van hun vereniging.

Donderdag 14 december, H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar:

17.00 uur Eucharistieviering in woonzorgcentrum Nicasius;

Vrijdag 15 december: 18.30 uur Aanbidding van Allerheiligst Sacrament, 19.00 uur Eucharistieviering.

Zaterdag 16 december: 19.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Tinus en Siska v.d. Kruis – v.d. Paal en zoon Tiny, Harry van Werde.

- Zondag 17 december, derde zondag van de advent: 11.00 uur Eucharistieviering.

Misintenties: Voor de leden en overleden leden van KBO Heeze.