R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

overleden:

Op 12 september 2022 is overleden Mevrouw Nelly Wijffelaars-Dekkers, geboren op 8 december 1927.
Voor haar is op maandag 19 september a.s. om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst in de St.Martinuskerk te Heeze waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 29 september Eucharistieviering

Zaterdag 1 oktober 19.00 uur Eucharistieviering.

intenties: Familie Van Bommel - van Gaal

Zondag 2 oktober 27e zondag door het jaar, 11.00 Eucharistie viering,

intenties: Harry en Mila Janssen - Driessen en dochter Marina; Harrie van de Paal (van de Rul); Arjen Hurkmans; Mia en Jan Seuntiens-Aerts en overleden fam.leden Aerts

Donderdag 6 oktober Eucharistieviering met aansluitend aanbidding

Vrijdag 7 oktober Eucharistieviering met aansluitend aanbidding