R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Mededelingen:

Adventscollecte: Gedurende de Advent, de weken vóór Kerstmis, houden wij als kerkgemeenschap in onze kerk de Adventscollecte. Daarvoor zal achter in de kerk een collectebus staan waarin u uw geldelijke bijdrage kunt geven. Het geld is bestemd voor de bisschoppelijke Adventsactie. Dit jaar zal er géén inzameling zijn voor de voedselbank.

Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Zaterdag 28 november 19:00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Jan van de Burgt; Wim en Maria Verduyn-Guns;

Zondag 29 november 1e zondag van de advent11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Riek Thijs; Piet van Zon; Mien en Frans van Lierop-van Bree en zoon John; Godfried en Roland Smet en overleden familie;

Dinsdag 01 december 18.30 uur Aanbidding met Rozenhoedje en Eucharistieviering

Woensdag 02 december 08.30 uur Eucharistieviering

Donderdag 03 december 08.30 uur Eucharistieviering

Zaterdag 5 december 19:00 uur Eucharistieviering.

Intenties: Maria van Werde; Piet en Toos van Eersel-van de Boomen

Zondag 6 december, 2e zondag van de advent, 11.00 uur Eucharistieviering,

Intenties: Familie van Ganzewinkel-Terneusen en Tinie Smits; Frans Machielsen; Overleden ouders Essing-Peters; Overleden ouders Crooijmans; Ria Welten; Gerrit en Wil van de Paal-van Werde; Egbert Huiberts;

Dinsdag 8 december 08.30 uur Eucharistieviering

Woensdag 9 december 08.30 uur Eucharistieviering.

Donderdag 10 december 08.30 uur Eucharistieviering