R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Zaterdag 27 februari 19:00 uur Eucharistieviering, 

Zondag 28 februari 11.00 uur Eucharistieviering, extra collecte voor onze missionarissen.

Intenties: Engelina van Hienen, zoon Ad en kleinzoon Vincent;

Zaterdag 6 maart 19:00 uur Eucharistieviering, 

Intenties: Ria Welten; Piet en Toos van Eersel-van den Boomen; Maria van Werde; Jan en Jo Bakermans-van Werde; Overleden familieleden Bakermans en Van Werde;

Zondag 7 maart 3de zondag van de Veertigdagentijd, 11.00 uur Eucharistieviering.

Intenties: Gerrit en Wil van de Paal- van Werde; Frans Machielsen; Familie Van Ganzenwinkel-Terneusen en Tinie Smits; Egbert Huiberts; Harry en Mila Janssen-Driessen en dochter Marina; Frank Kox;