R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

De priesters nemen de opgegeven intenties mee in de weekend vieringen die uitgezonden worden. Mocht u uw intentie op een ander moment graag laten aflezen kunt u contact opnemen met de pastorie.
 
Misintenties

De kosten zijn € 12,— voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afgelast.

Via onderstaande link zal dagelijks live een dienst worden uitgezonden vanuit de H. Brigidakerk.

Maandag tot en met zaterdag om 19.00uur en op zondag om 09.30 uur.

Live de dienst volgen

Zaterdag 28 maart 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Intenties: Maria Videc-Tak; Ton en Joke Franken-Snijders; Anneke Kaspers; Lau Verberne; Jan van de Burgt;

Zondag 29 maart 11.00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Intenties: Bertha van Hooff-van de Velden; Piet van Zon; Overleden ouders Essing-Peters; Overleden ouders Crooijmans; Piet v. Eersel

Zaterdag 04 april 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Intenties: Ron Crombeen; Maria van Werde; Jan Hikspoors;

Zondag 05 april 11.00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Intenties: Alda van der Linden; Jo Looymans; Familie van Ganzewinkel-Terneusen en Tinie Smits; Riek Thijs; Frans Machielsen;