R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

overleden:

Op 22 januari 2023 is overleden Dhr. Fried Cuijten, geboren op 24 december 1959.
Voor hem is op zaterdag 28 januari a.s. om 13.00 uur de plechtige uitvaartdienst in de St Martinuskerk te Heeze waarna crematie.

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 20 januari, 17.00 uur Eucharistieviering, aansluitend het Rozenhoedje.

Zaterdag 21 januari 19.00 uur Eucharistieviering

misintenties: Riek Thijs-Thijs; Tinus en Siska van de Kruis - van de Paal en hun zoon Tiny

Zondag 22 januari derde zondag door het jaar 11.00 uur eucharistieviering

misintenties: Jac en Zus van de Paal - Smiggels

Donderdag 26 januari, 17.00 uur Eucharistieviering in het verzorgingstehuis Nicasius, iedereen is welkom.

Vrijdag 27 januari, 17.00 uur Eucharistieviering, aansluitend het Rozenhoedje.

Zaterdag 28 januari 19.00 uur Eucharistieviering

Zondag 29 januari tweede zondag door het jaar 11.00 uur eucharistieviering

m.m.v. dameskoor

Donderdag 2 februari, 17.00 uur Eucharistieviering in het verzorgingstehuis Nicasius, iedereen is welkom.

Vrijdag 3 februari, 17.00 uur Eucharistieviering, aansluitend het Rozenhoedje.