R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Vrijdag 2 juni, 19:00 uur Eucharistieviering met aansluitend een half uur Aanbidding.

Zaterdag 3 juni, 19:00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: voor de vrede in de wereld.

Zondag 4 juni, Hoogfeest van de H. Drie-eenheid , 11.00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: Jan Arendsen en

zijn zoon John.

Donderdag 8 juni, 17.00 uur Eucharistieviering in woonzorgcentrum Nicasius, toegankelijk voor alle parochianen.

Vrijdag 9 juni, 19:00 uur Eucharistieviering met aansluitend een half uur Aanbidding.

Zaterdag 10 juni, 19:00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: overleden leden van de familie Brouwers – Guns

Zondag 11 juni, Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus ,  11.00 uur Eucharistieviering,

Misintenties: Fried Cuijten, Jo Cuijten – Deelen, Roland en Godfried Smet en overleden familie.