R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Heeze

overleden:

Op 8 juni 2024 is overleden Dhr. Roland Lorenz, geboren op 8 juni 1939. Voor hem is op zaterdag 15 juni a.s. om 10.30 uur de plechtige uitvaartdienst in de St. Martinuskerk te Heeze waarna begrafenis op het parochiekerkhof.

Op 11 juni 2024 is overleden Mevrouw Jos Arts-Feijen,geboren op 18 mei 1937. Voor haar is op maandag 17 juni a.s. om 15.00 uur een afscheidsdienst in de St.Martinuskerk te Heeze waarna crematie.

Misintenties

De kosten zijn € 12,50 voor missen in het weekend en voor werkdagen. Betalen kan door middel van een envelop met het juiste bedrag af te geven op de pastorie samen met de gegevens of geld over te maken naar: NL 70 RABO 0120 3010 08 ten name van Parochie H. Nicasius te Heeze, met vermelding van intentie en naam.

Nationale Bedevaart naar Brielle, zaterdag 6 juli 2024: aanmelden via heeze@parochienicasius.nl.

Vrijdag 14 juni: H. Lidwina van Schiedam, 18.45 uur Rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.  

Zaterdag 15 juni: vooravond van de 11e zondag door het kerkelijk jaar, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: Wim en Lena Collart en dochter Lenny; Tinus en Siska van de Kruis – van de Paal en zoon Tiny; Overleden familie Brouwers – Guns.      

Zondag 16 juni: 11e zondag door het kerkelijk jaar, 11.00 uur H. Mis;

Misintenties: Harrie van de Berg vanwege zijn verjaardag.

Donderdag 20 juni: 17.00 uur H. Mis in woonzorgcentrum Nicasius.

Vrijdag 21 juni: H. Aloysius Gonzaga, 18.45 uur Rozenhoedje, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.  

Zaterdag 22 juni: vooravond van de 12e zondag door het kerkelijk jaar, 19.00 uur H. Mis.

Misintenties: om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven.          

Zondag 23 juni: 12e zondag door het kerkelijk jaar, 11.00 uur H. Mis;

Misintenties: Frans en Anna van Horrik – Leenen en hun kinderen Piet, Will, Elly en Frans; Peter en Nellie van de Paal – Leenen.