R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

HH. Maria en Brigidakerk

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding collecte HH. Maria en Brigidakerk.

Zondag 28 februari, 2ste zondag van de Veertigdagentijd, 09.30 uur woord en communieviering.

Intenties: Sjaak Leijten en Sien Leijten Bierings en overige familieleden.

Zondag 7 maart, 3de zondag van de Veertigdagentijd, 09.30 eucharistievieringviering;

intenties: Sjaak Leijten en Sien Leijten Bierings en overige familie.