R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

HH. Maria en Brigidakerk

De priesters nemen de opgegeven intenties mee in de weekend vieringen die uitgezonden worden. Mocht u uw intentie op een ander moment graag laten aflezen kunt u contact opnemen met de pastorie.

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam.

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afgelast.

Via onderstaande link zal dagelijks live een dienst worden uitgezonden vanuit de H. Brigidakerk.

Maandag tot en met zaterdag om 19.00uur en op zondag om 09.30 uur.

Live de dienst volgen

Zondag 29 maart, Vijfde zondag veertigdagentijd, van 09.00 uur tot en met 10.00 uur is de kerk open voor persoonlijk gebed,

09.30 uur eucharistieviering te volgen via de link.

intenties: Overleden ouders Vermeulen-van Luik; Hans Geboers; Piet Steenbakkers; Mia van Bree-Cuijten.

Zondag 5 april, Palmzondag, van 09.00 uur tot en met 10.00 uur is de kerk open voor persoonlijk gebed,

09.30 uur eucharistieviering te volgen via de link.

Intenties: Claartje Feijen-Schiks.