R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

HH. Maria en Brigidakerk

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,50) kunt u terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of via de mail. Betalen kan doormiddel van een envelop af geven op de pastorie of geld over maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop.
N.B.!! Vermelding van de naam van de intentie: ten name van, ter gelegenheid van.. toch opgeven telefonisch aan de pastorie.

Online collecte betalen kan door over de maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met 

Zondag 3 maart , 3ste zondag van de veertigdagentijd, 09.30 uur Eucharistieviering,

m.m.v. gemengd koor

misintenties: Jacques Verhagen en Fransje Verhagen van Straalen; Corrie Heesters-van Dommelen; Mies van Happen; Albert Hellings

Zondag 10 maart , 4ste zondag van de veertigdagentijd, 09.30 uur Eucharistieviering,

m.m.v. gregoriaans koor

misintenties: Peter Scheepers (+); Jan en Cato Vos-Van Laarhoven