R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

H. Brigida

De priesters nemen de opgegeven intenties mee in de weekend vieringen die uitgezonden worden. Mocht u uw intentie op een ander moment graag laten aflezen kunt u contact opnemen met de pastorie.

Misintenties:

Voor opgave misintenties (€ 12,00) kunt u bij terecht bij de pastorie op werkdagen van 09.30 uur tot 12.00 uur of te mailen. Betalen kan doormiddel van een envelop af te geven op de pastorie of geld over te maken naar: NL93RABO0115901450 ten name van Parochie H. Nicasius te Geldrop, met vermelding van intentie en naam.

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afgelast.

Via onderstaande link zal dagelijks live een dienst worden uitgezonden vanuit de H. Brigidakerk.

Maandag tot en met zaterdag om 19.00uur en op zondag om 09.30 uur.

Live de dienst volgen

Zaterdag 28 maart 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Zondag 29 maart, Vijfde zondag veertigdagentijd, 09:30 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

van 11.00 uur tot 12.00 uur is de kerk open voor persoonlijkgebed.

Intenties: Jan van der Sanden; Overleden ouders van Leeuwen-van de Veerdonk en dochter Hetty; Jeanne Beckers; Lena Maas; Tjeu Collart vw. Zijn verjaardag.

Maandag 30 maart, 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Dinsdag 31 maart, 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Woensdag 1 april, 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Donderdag 2 april, 19.00 uur eucharistieviering,

Intenties: Wil de Vooght

Vrijdag 3 april, 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Intenties: Nellie Canters- Leenen

Zaterdag 4 april, 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Zondag 5 april, Palmzondag, 09:30 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

van 11.00 uur tot 12.00 uur is de kerk open voor persoonlijkgebed.

Intenties: Willie Glasmacher; pastoor Vogels en overleden familie ; Monique Metz-Broeks; Leo Martens.

Maandag 6 april, 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Dinsdag 7 april,19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Woensdag 8 april, 19:00 uur Eucharistieviering, te volgen via de link.

Donderdag 9 april, 19:00 uur Witte Donderdagviering, te volgen via de link.

Vrijdag 10 april, 15:00 uur Kruisweg, te volgen via de link

Vrijdag 10 april, 19:00 uur Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, te volgen via de Link

Zaterdag 11 april, 21:00 Paaswake, te volgen via de link