R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Mariakapel

In een schrijven d.d. 5 oktober 1940 geven Burgemeester en Wethouders van Maarheeze pastoor Jac Verhoeven vergunning om een devotiekapel te bouwen in Sterksel. Kort daarop wordt daarmee begonnen aan de Ten Brakeweg.

In zijn brief d.d. 14 mei 1945 schrijft pastoor Jac Verhoeven aan mgr. W. Mutsaerts, bisschop van 's-Hertogenbosch, : " Reeds de eerste weken van den oorlog is door de inwoners van Sterksel 'n veldkapel gebouwd ter eere van Maria uit dankbaarheid dat alle Sterkselsche militairen behouden waren teruggekeerd en om verder door Maria's voorspraak te verkrijgen dat we van verdere oorlosrampen zouden gespaard blijven..." Tevens vraagt pastoor Verhoeven toestemming aan de bisschop om de kapel én het Mariabeeld in te zegenen en hij zou graag "nog deze maand" de plechtigheid verrichten.

In de loop der jaren zijn vele pelgrims naar deze kapel gekomen. Vele jaren achtereen trok er een Mariaprocessie naartoe. Momenteel wordt elke zondag in de meimaand hier het rozenhoedje gebeden.