R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Mierlo

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee "ja" tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest..

Aan de kinderen van groep 7 van de basisschool wordt in onze kerk elk jaar het sacrament van het vormsel toegediend. 

Aanmelden… Kinderen die hun 1e Communie hebben gedaan krijgen een uitnodiging. Mierlose kinderen die op een school buiten Mierlo zitten, kunnen zich aanmelden op de pastorie.

Na het vormsel kunnen de Vormelingen zich aanmelden voor de                
Power of Fire-dag in Den Bosch.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met de pastorie. 

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vormselvoorbereiding Nicasius Parochie H. Lucia Mierlo