R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Doopsel Leende

Als U uw kind wil laten dopen, neem dan contact op met de parochie. U krijgt dan te horen welke gebruiken er in onze parochie bestaan en wat er van u verwacht wordt. doopsel

1. We hebben de individuele kinderdoop, die één keer in de maand op zondag na de heilige mis wordt gehouden. De nadruk ligt op het persoonlijk element en de betrokkenheid van een ieder die hierbij aanwezig is.

2. De doopdata kunt u in overleg met het secretariaat vastleggen. Tevens wordt de datum besproken waarop het doopgesprek plaatsvindt, ofwel thuis ofwel in de pastorie als er meer doopouders zijn. Met elkaar wordt de betekenis én de consequentie van het doopsel besproken.

3. Indien u een eigen doopboekje wilt maken, kunnen wij u een digitale versie aanleveren, zoals we die hier in de parochie gebruiken. Een eigen boekje maken betekent zich vooraf verdiepen in zo’n doopviering en de familieleden erbij betrekken. Dit geeft het persoonlijk karakter aan.

4. Indien u uw kind wil laten dopen, wilt u dan zo spoedig mogelijk het inschrijfformulier voor het doopsel op de pastorie komen afhalen, invullen en terugbezorgen? Tevens ontvangt u een blad met enkele praktische gegevens. We stellen een geboortekaartje erg op prijs, omdat deze kaartjes een goede plaats krijgen in onze kerk.babydoop

5. Vaker horen we de vraag: “Wat kost een doopsel?” Ons antwoord is heel eenvoudig:”Een doopsel kost niets als u jaarlijks deelneemt aan de gezinsbijdrage.” Samen willen we toch kerk zijn, ook op financieel gebied!!

Indien u niet deelneemt aan de gezinsbijdrage, zien we ons genoodzaakt een financiële bijdrage van u te vragen voor de gemaakte onkosten (kerkgebouw, bedienaar, kaars, enz.). Het kerkbestuur bepaalt jaarlijks dit bedrag, dat in het doopfoldertje vermeld staat.