R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Communie Leende

Eerste Communie

In samenwerking met de pastoor zorgt de werkgroep voor de eerste communie voor de voorbereiding van deze belangrijke feestdag. De parochie is blij met de eerste communicantjes en wil in overleg met de ouders voor een goede voorbereiding zorgen. De betrokkenheid van de ouders wordt hierbij onderstreept. Zij zorgen immers voor de godsdienstige opvoeding van hun kind(eren). De werkgroep organiseert alle activiteiten en betrekt de ouders bij het uitvoeren en het begeleiden van die activiteiten. Er is een prettige samenwerking.

Hoe gebeurt de voorbereiding?kk2 communie

In de maand oktober ontvangen de ouders van de kinderen die hun eerste communie mogen doen, een brief van de parochie met de uitnodiging voor de ouderavond. Op die eerste informatieavond zullen de pastoor én de werkgroep de nodige toelichting geven bij het eerste communieproject. Er wordt stilgestaan bij de geloofsopvoeding van het kind. De betekenis van de eerste communie wordt met elkaar besproken én wat de consequentie daarvan is. Ook worden de ouders vertrouwd gemaakt met het eerste communieproject én wat hun medewerking daarbij is. Deze voorbereiding bestaat uit 3 onderdelen:

Communieproject op school

Samen met de werkgroep heeft mijnheer pastoor dit project opgesteld. De bedoeling is om het kind zich bewust te laten worden van zijn/haar wereld, en wat we in deze wereld voor elkaar kunnen betekenen. In dit project wordt iedere week een verhaal voorgelezen en in groepsverband gewerkt aan opdrachtjes. Dit gebeurt onder leiding van de ouders van de eerste communicanten.
Op die manier wordt de taak van de ouders onderstreept en ontstaat er geloofsverdieping. Het project bestaat uit een 8-tal bijeenkomsten onder schooltijd.

Blokmiddagen

Naast de bijeenkomsten op school worden er een 4-tal blokmiddagen gehouden in de pastorie van 15.30 tot 17.00 uur. Alle communicanten nemen hieraan deel en de ouders begeleiden het geheel. Deze blokmiddagen bestaan uit de volgende onderdelen: - Rondleiding in de kerk. - Vergeving van de zonden, maken van gebedjes. - Delen van het brood, wat ze zelf gaan bakken. - Knutselen dieren ark van Noach.

Verzorging van de vieringen

Ook de verzorging van de communievieringen is een taak van de werkgroep én de ouders. Er zijn in deze voorbereiding een drietal vieringen gepland:

  1. kennismaking
  2. presentatie
  3. communieviering

Het is vanzelfsprekend dat de eerste communicanten met hun ouders in deze viering aanwezig zijn.

Op het einde van de eerste informatieavond ontvangen de ouders een inschrijfformulier en dienen zij een activiteitenblad mee te nemen én in te vullen. Met elkaar willen zij immers zorgen voor een goede voorbereiding op die eerste communie van hun kind.

Een nieuwe uitnodiging voor de tweede informatieavond volgt in maart/april. Dan wordt het project op school geëvalueerd. Tevens worden de praktische regelingen voor de voorbereiding doorgenomen. Een goede communievoorbereiding kost tijd en overleg. Een kind groeit immers gelovig op in het eigen gezin. Vandaar het belang van de begeleiding door de ouders zelf. De werkgroep stelt een goede samenwerking met de ouders erg op prijs.

De werkgroep voor eerste communie bestaat uit een 3-tal enthousiaste moeders.

Lisanne vd Broek Freesialaan 11 040-2061154 (contactpersoon)
Monique van Eert Renhoek 9B 040-2060530
Esther Weijmans Eikenlaan 7 040-2535843

Datum eerste communie

Deze is vastgelegd op zondag 29 mei 2016 om 10.30 uur.