R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Heeze

Aan de kinderen van groep 8 van de basisschool wordt in onze kerk jaarlijks het sacrament van het vormsel toegediend en wel in principe op de laatste zaterdagavond van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning in november.

Ook andere gedoopten die nog niet het vormsel hebben ontvangen kunnen zich dan hierbij aansluiten voor het ontvangen van dit sacrament. Graag tijdig aanmelden.

Er is een werkgroep die in samenwerking met de scholen de voorbereiding regelt en organiseert.

Aanmelden kan via: pastorie van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur bereikbaar.