R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Uitvaart Heeze

U kunt contact opnemen met de pastorie voor een uitvaart te regelen.

Inleiding

Wanneer een dierbare is overleden dan breekt er een zware tijd aan. De dood is een confrontatie. De persoon die we zo lang gekend hebben is ineens niet meer om ons heen. Zelfs als de dood niet onverwacht is ingetreden kunnen we soms toch leven in een toestand van shock en ongeloof. We beseffen tegelijkertijd dat we verder moeten maar echt verder kunnen we pas nadat een rouwproces is afgesloten. Dit rouwproces is heel belangrijk. Het is goed dat we onszelf en familieleden en vrienden toestaan te treuren en uiting te geven aan gevoelens van rouw.

Heel belangrijk hierbij kan een kerkelijke uitvaart zijn. Het is een eeuwenoud ritueel waarbij de hoop de boventoon voert. Als katholieken geloven wij immers dat de dood niet het laatste woord heeft en dat we met Jezus mogen opstaan en in de hemel ons eeuwig vaderland mogen vinden.

Het overlijden van een dierbare gebeurt vaak plotseling. Ineens sta je er voor. Binnen een paar uur moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden. We willen u daarom via onze website goed informeren zodat u weet wat de mogelijkheden zijn en daarbij kunt u nadenken over uw eigen wensen. U kunt zich zo voorbereiden op het gesprek met de priester of de diaken.

Mensen zeggen vaak na afloop van een uitvaart: "Dit was precies zoals hij of zij het zou hebben gewild". Wij hopen dat iedere familie dit na een uitvaart in een van onze kerken met een gerust hart kan zeggen. Leest u daarom de informatie op onze website op uw gemak door, zodat u in alle rust kunt beslissen of een kerkelijke uitvaart iets is dat bij de overledene en bij u als nabestaanden past. Als u kiest voor een kerkelijke uitvaart dan kunnen de details worden besproken met degene die bij u op rouwgesprek komt. Indien gewenst kan er door de pastoor en door de vrijwilligers van de rouwverwerkingsgroep passende nazorg worden verleend. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij als pastoraal team samen met onze vrijwilligers onze uiterste best zullen doen om van de kerkelijke uitvaart van de overledene een waardige plechtigheid te maken.

Het pastorale team van de parochie H. Nicasius