R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Ziekenzalving Geldrop

Neem contact op met de pastorie.

Aansluitend op de tekst van paus Franciscus over de Ziekenzalving willen wij u wat nadere informatie geven rond de Ziekenzalving hier in Geldrop.. Volgens de paus wachten veel mensen met het roepen van de priester, omdat ze bang zijn dat de uitvaartverzorgers er meteen aankomen op het moment dat de priester de ruimte verlaten heeft. Veel mensen wachten ook in onze gemeenschap tot het laatste moment om een priester bij een zieke of stervende te roepen. Vaak komen wij of net op tijd of net te laat. En dat is jammer. Het vieren van het Sacrament van de Ziekenzalving is het mooist en het meest waardevol op het moment dat een zieke nog goed kan communiceren. Dat gaat natuurlijk niet altijd want mensen kunnen soms plotseling heel erg achteruit gaan qua gezondheid. Maar als u bijvoorbeeld weet dat u ziek bent en niet meer beter wordt, of u bent echt oud en u voelt uw krachten afnemen of u moet voor een zware operatie naar het ziekenhuis: schroom vooral niet om contact met ons op te nemen. Helaas is het Sacrament van de Ziekenzalving in onze regio wat aan verwarring onderhevig. Het gebeurt nogal eens dat we bij de nabestaanden van een overledene komen. Deze mensen vertellen ons dan dat vader of moeder 'bediend' is in een ziekenhuis, hospice of verpleeghuis. Gaandeweg in het gesprek blijkt dan in een aantal gevallen dat de persoon die de 'bediening' heeft gedaan helemaal geen priester is. In zo'n geval is er geen sprake van een Sacrament. Alleen een priester kan de Ziekenzalving toedienen. Ook willen we wijzen op het verschil tussen een ziekenzegen en de Ziekenzalving. Het komt vaak voor dat medewerkers van de dienst geestelijke verzorging in een ziekenhuis of verpleeghuis aan mensen een ziekenzegen aanbieden wanneer iemand vraagt om de Ziekenzalving of om een bediening. Bij een ziekenzegen komt de medewerker van de pastorale dienst of iemand anders met de mensen bidden rond de zieke. Het is een goede zaak wanneer mensen rond een zieke samenkomen om te bidden en wij kunnen dit alleen maar aanmoedigen. Echter wanneer, tegen een katholieke achtergrond, gebruik wordt gemaakt van olie bij een dergelijke ziekenzegening kan er een sacrament gesuggereerd worden wat er niet is. Dat schept verwarring en dat betreuren wij. Mensen kunnen met een ziekenzegen genoegen nemen, maar er is meer. Er een wezenlijk verschil tussen ziekenzegen en het Sacrament van de Ziekenzalving. De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten die ons door Jezus zijn aangereikt. Jezus heeft zich hieraan gebonden. Hij staat er borg voor, dat wanneer wij die tekenen stellen (de zalving met de gewijde olie) en de woorden die daarbij horen uitspreken, dat mensen in contact komen met de Heer. Op dat moment mogen wij Gods genade (= Gods liefdevolle en reddende kracht) met zekerheid ontvangen, waarbij ook zonden worden vergeven. Het Sacrament van de zieken verenigt ons met Jezus, met zijn verlossende lijden en schenkt ons zijn Geest van troost en sterkte. Jezus is het die deze bijzondere genade aanreikt aan mensen van vandaag via de priester. Binnen de Rooms-katholieke Kerk is het Sacrament van de Zieken daarom voorbehouden aan de gewijde priester. Maar ook hieromtrent is lang niet altijd alles helder. Zo werkt er ook in het ziekenhuis van Geldrop weliswaar een priester, maar deze is van een andere gezindte en heeft – in alle respect voor de geloofsovertuiging en zending van een ieder - geen zending van onze bisschop om sacramenten toe te dienen aan mensen die behoren tot de rooms-katholieke Kerk. Bij de ziekenzalving is het zoals de paus zegt Jezus zelf die komt om de zieke te verlichten, kracht te geven en hoop en hulp te bieden. Omdat het zo waardevol is in zichzelf zijn wij als priesters van het pastorale team 24 uur per dag, 7 dagen per week bereid om, indien nodig, bij u de Ziekenzalving te komen toedienen. Als priesters is het onze grootste vreugde om Jezus te brengen naar mensen die ziek of bejaard zijn. Zoals de paus zegt komt Jezus zelf in dit Sacrament om u bij de hand te nemen. Deze grote troost willen wij u niet onthouden.