R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Vormsel Geldrop

Het Vormsel is één van de zeven sacramenten, een vervolg op het sacrament van het Doopsel en de Eucharistie. Bij dit sacrament kiezen de kinderen nu zelf en zeggen daarmee "ja" tegen Jezus en de Kerk. Zij krijgen bij het Vormsel de opdracht mee te proberen een goed christen te zijn en ontvangen daarvoor de kracht van God: de Heilige Geest..

Aan de kinderen van groepen 7 en 8 van de basisschool wordt in onze kerk om het jaar het sacrament van het vormsel toegediend. 

Ook andere gedoopten die nog niet het vormsel hebben ontvangen kunnen zich dan hierbij aansluiten voor het ontvangen van dit sacrament. Graag tijdig aanmelden.

Op zaterdag 17 april 2021 om 19.00 uur zal Pastoor-deken Ph. Spooren/ Vicaris T. Lammers/ Mgr. Mutsaerts/ Mgr. De Korte naar Geldrop komen voor de toediening van het sacrament van het Vormsel aan jongens en meisjes die in de groepen 7 en 8 van de basisschool zitten.

Aanmelden…

Hiervoor kunt u het bijgevoegde formulier invullen en afgeven aan de pastorie Stationsstraat 21 te Geldrop. Of te mailen naar vormsel@parochienicasius.nl.

aanmeld formulier

AANMELDEN VOOR 1 november 2020.

Voorbereiding …

De voorbereiding vindt plaats in het St. Antoniushuis Stationsstraat 21.
We starten op 8 december 2020 om 20.00 uur met een ouderavond.
Voor de kinderen vindt de voorbereiding steeds plaats op woensdag van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Met uitzondering van zondag 10 januari 2021 waar de kinderen zich gaan voor stellen aan elkaar en al de andere mensen in de kerk deze dag is van 10.00-16.00 uur. De kosten voor het gehele traject bedragen €40,-

Na het vormsel gaat het door…

Na het vormsel gaan we met de gehele groep naar de Power of Fire-dag in Den Bosch 10 april 2021.

Alvast opzoeken…

Als u uw kind wilt aanmelden, hebben we enkele gegevens nodig over de doop van uw kind. We vragen u naar de parochie, de plaats en de datum van het doopsel. Wij verzoeken u deze gegevens bij de aanmelding te vermelden. Vaak staan deze gegevens vermeld in het trouwboekje.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep vormselvoorbereiding parochie H. Nicasius