R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Eucharistie

echaristieVlak voordat Jezus' lijdensweg begon die eindigde op het Kruis, was Hij nog eenmaal met zijn leerlingen bijeen. Hij at met hen het Paasmaal en daarbij  nam Hij het brood, sprak een dankgebed, brak het brood en gaf het aan Zijn leerlingen met de woorden: "Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u wordt overgeleverd." Toen nam Hij ook de kelk, sprak een dankgebed en gaf hem aan Zijn leerlingen met de woorden: "Drinkt allen hieruit; want dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergiffenis der zonden. Doet dit tot mijn gedachtenis."

Met deze handeling verwees Jezus al naar het offer dat Hij voor de mensheid zou brengen op het kruis. Jezus is daar gestorven voor ons mensen om ons weer met God te verzoenen. Dit offer dat Jezus bracht herdenken wij iedere keer als wij Eucharistie vieren. Op onbloedige wijze wordt het daarnaast ook hernieuwd. Want wanneer wij als Kerk het eucharistisch offer vieren brengt Christus onder ons hetzelfde offer dat Hij aan het kruis heeft gebracht, maar dan wel op een onbloedige manier.

Telkens als we de Eucharistie vieren komt Jezus zelf onder ons in de gedaante van brood en wijn. Hij is zoals Hij zelf zei: het Brood van het leven. "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwig leven, en ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank" (Verg. Joh.6,51-58).

Als Christenen verzamelen we ons altijd op zondag in de kerk. We verenigen ons rondom de tafel van de levende Heer. We stemmen onszelf af op de Heer, we loven en prijzen Hem en we luisteren naar het Woord van God. Nadat we ons geloof beleden hebben bidden we voor onze noden in de wetenschap dat God ons hoort en onze gebeden wil verhoren. Vervolgens bidt de priester het Eucharistisch gebed. Hij spreekt dezelfde woorden uit als Jezus destijds bij het laatste Avondmaal en vervolgens komt Jezus als het Brood des Levens onder ons. Het is daarna mogelijk om Jezus te ontvangen. In de heilige Communie verenigt Jezus zich reeds nu zo innig mogelijk met ons. Omdat wij allen hetzelfde hemelse Brood, hetzelfde Lichaam van Christus ontvangen worden wij ook met elkaar verenigd. De heilige Communie is zo de gezinsmaaltijd van de kinderen Gods.

Eucharistische aanbidding

In onze parochie houden we op diverse plaatsen 'Eucharistische aanbidding'. Daarbij wordt het 'Allerheiligste' uitgesteld op het altaar. Het Allerheiligste is niets minder dan de Heer Jezus Christus zelf die onder ons is in de gedaante van de heilige Hostie. Dit Allerheiligste wordt dan uitgesteld met een mooie monstrans. Jezus is zo heel nadrukkelijk onder ons en zo is er gelegenheid om Hem te aanbidden. We kunnen Jezus zo danken voor Zijn liefde en Hem smeken om Zijn hulp in ons dagelijks leven.

Paus Franciscus over het Sacrament van de Eucharistie