R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Boete en Verzoening

Onze parochiekerk wil een plaats zijn waar mensen binnen een hectische wereld rust en bezinning kunnen vinden. Het zijn plaatsen waar mensen over hun leven nadenken en alles biddend aan God voorleggen.

biecht

Als mensen zijn we helaas niet perfect. Als we eerlijk naar onszelf kijken dan weten we dat zaken als hoogmoed en ijdelheid, hebzucht en gierigheid, wellust, afgunst en jaloezie, gulzigheid, woede en ook gemakzucht een invloed op ons hebben. Daardoor doen we dingen die we later betreuren. We doen onze dierbaren tekort en dan is het goed om aan hen vergiffenis te vragen.

Biechten blijft altijd moeilijk; we moeten een drempel over. Hoe gaat biechten dan? Door contact te zoeken met een priester. Dat kan een priester zijn die in de parochie werkzaam is, maar ook een andere priester. Biechten hoeft niet per sé in een biechthokje in een kerk­ge­bouw en biechten kan ook door een gesprek voorafgegaan worden, desgewenst bij u thuis. Maar wel moet altijd duidelijk blijven dat we ons tot de Heer wenden: we belijden onze zonden aan Hem. En Hij schenkt ons vergeving, bij monde van de priesterBij veel mensen heerst te­gen­woor­dig een grote onduidelijkheid over wat nu schuld is en wat nu zonde is. Ze vinden het vaak moeilijk om in hun eigen leven te ontdekken, te erkennen en te zeggen wat fout is. Vaak ontdekken ze dat er dingen zijn die belemmeren. Men ontdekt dat er in hun leven dingen zijn die niet goed waren. Door middel van het sacrament van Boete en Verzoening willen ze een nieuwe start maken. Daarom zijn er doorgaans voor­af­gaand aan de grote kerkelijke feestdagen boe­tevieringen waarin wij ons leven onder de loep willen nemen. Deze vieringen zijn een gezamenlijke voor­be­rei­ding op het per­soon­lijk ontvangen van het sacrament van Boete en Verzoening. Op afspraak wordt gelegenheid tot per­soon­lijke biecht gegeven.

Biechtspiegel

Speciaal voor die mensen die aarzelen, maar ook voor alle andere mensen die wel wat inspiratie kunnen gebruiken voor­af­gaand aan het biechten, is er een hulpmiddel: de Biechtspiegel van de organisatie Bewust Katho­liek.