R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Begraafplaats Mierlo

De bijzondere begraafplaats Mierlo, onder beheer van de Heilige Nicasius Parochie “Kerk Heilige Lucia Mierlo”, staat in principe open voor alle (oud-) inwoners van de Nicasius Parochies “Mierlo-Geldrop-Heeze-Leende en Sterksel” en voor personen die (voorheen) een bijzondere band met Mierlo hebben (hadden).

Op het in 2005 nieuw in gebruik genomen grafveld, worden de graven kop aan kop gesitueerd, een en ander ten gunste van de voetpaden. Indien gewenst kan in overleg ook worden gekozen voor vrijgekomen grafplaatsen in al bestaande grafvelden.

Op de begraafplaats worden alleen particuliere graven uitgegeven en dubbeldiep gedolven in volgorde van overlijden. Het is in principe niet mogelijk om een grafplaats te reserveren met uitzondering voor grafplaatsen aan weerszijden van het hoofdpad

Voor de grafvelden aan weerszijden van het hoofdpad gelden bijzondere voorwaarden ten aanzien van grafmonumenten en er is een bijzonder tarief van toepassing. De nog resterende grafplaatsen in deze grafvelden kunnen wel gereserveerd gaan worden tegen vooruitbetaling van het verschuldigde tarief. Het tarief voor grafrecht en voor de verplichte bijdrage in het onderhoud van de begraafplaats bedraagt voor deze grafvelden het drievoudige van het normale tarief.

Indien u belangstelling voor een van deze plaatsen heeft, kunt u zich wenden tot de administrateur van de begraafplaats.

In het voor gesloten verklaarde grafveld kan niet worden bijgezet. De resterende graven in dit gebied worden in de komende jaren geruimd of verplaatst.

Voor een graf kan formeel slechts één rechthebbende worden aangewezen; in de praktijk is dit de natuurlijke persoon die aan de verzorgende uitvaartondernemer de opdracht heeft verstrekt.

Bij verhuizing of wijzing van aangewezen rechthebbende zijn deze wettelijk verplicht dit te melden bij de administrateur van de begraafplaats.

Aan de rechthebbende wordt een grafakte verzonden, evenals een vigerende tarievenlijst en de voorschriften t.a.v. grafmonument en beplanting.

Tarieven voor het delven van kindergraven en tarieven voor grafrechten en verplichte bijdragen in het onderhoud van de begraafplaats zijn voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt vastgesteld op 50% van de tarieven voor ouderen.

Met in acht name van de adviezen van het bisdom zijn de tarieven per 1 januari 2017 als volgt vastgesteld:

-       Uitvaartdienst, met of zonder voorafgaande avondwake € 450,00

Begraving volwassenen:

-       Graf delven, dichten en reservering voor toekomstige ruimingskosten € 535,00

-       Kosten fundamentpalen bij een nieuw graf € 60,00

-       Grafrechten voor 20 jaar voor € 645,00

-       Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar € 600,00

-       Verlenging van het grafrecht met 10 jaar € 325,00

-       Onderhoudsbijdrage bij een verlenging met 10 jaar € 300,00.

Tarieven kinderen tot 12 jaar 50% van delven, grafrechten en bijdrage onderhoud.

Columbarium:

-       Kosten afdekplaat columbarium (eenmalig bij 1e plaatsing) € 100,00

-     Grafrechten columbarium 10 jaar € 325,00

-       Grafrechten columbarium 20 jaar € 645,00

-      Onderhoudsbijdrage begraafplaats 10 jaar € 150,00

-       Onderhoudsbijdrage begraafplaats voor 20 jaar € 300,00.

-       Verlenging van het grafrecht columbarium met 10 jaar € 325,00

-       Onderhoudsbijdrage bij een verlenging columbarium met 10 jaar € 150,00

Met uitzondering van verlengingen worden alle kosten, indien mogelijk, aan de verzorgende uitvaartondernemer in rekening gebracht. De verzorgende uitvaartondernemer zal deze door-berekenen aan de opdrachtgever.

R.K. begraafplaats Mierlo

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lambert van Tienen 0492-662981 of per e.mail: lmtienen@onsmail.nl