R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Begraafplaats Leende

Als parochie beschikken wij over een fraai aangelegde begraafplaats bij de kerk die door vrijwilligers wordt beheerd en bijgehouden.

De begraafplaats, met een oppervlakte van ca. 10.000 m², is ingedeeld in vakken.

(voor de indeling van de vakken klikt u hier).

In overleg met de beheerder kan er een grafplaats worden uitgekozen. Begraving in ieder vak behoort tot de mogelijkheden. In elk vak worden er echter specifieke eisen gesteld aan o.a. de afmetingen van het te plaatsen grafmonument.

Naast de bij wet geregelde voorschriften, opgenomen in de Wet op de lijkbezorging, heeft onze begraafplaats een eigen reglement. In het reglement is alles te lezen over het vestigen, het verlengen en het einde van het grafrecht. Ook zijn hierin de voorschriften opgenomen waaraan graftekens en grafbeplantingen dienen te voldoen.

(het reglement kunt u hier inzien)

Op onze begraafplaats bevinden zich ca. 750 graven.

Bent u op zoek naar een speciaal iemand, maar weet u niet waar deze persoon begraven is, dan kunt u hier onze beknopte administratie raadplegen. De graven zijn gerangschikt op familienaam met daaraan gekoppeld het vak, de rij en het nummer van het graf. (Het overzicht wordt jaarlijks in de maand januari geactualiseerd).

Vóór het vervallen van het grafrecht ontvangt de rechthebbende automatisch bericht.

De rechthebbende wordt dan in de gelegenheid gesteld om de grafrechten te verlengen of de rechten te laten vervallen. Wij verzoeken u vriendelijk adreswijzigingen of wijziging van de rechthebbende aan ons door te geven.

(voor een overzicht van graven, waarvan wij geen rechthebbende hebben kunnen achterhalen, kijkt u hier)

Jaarlijks worden de tarieven voor grafrechten, bijdrage onderhoudskosten begraafplaats, verlengingen en delven en dichten van een graf, vastgesteld.

(Voor de actuele tarieven klikt u hier)

De openingstijden van de begraafplaats zijn:

zomertijd: 10.00 uur – 18.00 uur
wintertijd: 10.00 uur – 16.00 uur

Contactpersoon voor het beheer, onderhoud en bespreken grafplaats en grafdelven:

Jac Hulsen
Strijperstraat 35
5595 GA Leende
tel. 06 5424 0898

Contactpersoon voor administratie, financiën en regelgeving betreffende de begraafplaats:

Ton van der Sande
Strijperstraat 8A
5595 GC Leende
tel. 040-206.2994
e-mail: ton@groetenuitleende.nl