R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

Begraafplaats Heeze

In Heeze beschikken wij over een fraai aangelegde begraafplaats aan de Spoorlaan. De begraafplaats, met een oppervlakte van ca. 10.000 m², is ingedeeld in vakken.
Op de begraafplaats bevinden zich ca. 900 graven. In overleg met de beheerder kan er een grafplaats worden uitgekozen. Begraving in vrijwel ieder vak behoort nog tot de mogelijkheden.
Naast de bij wet geregelde voorschriften, opgenomen in de Wet op de lijkbezorging, heeft onze begraafplaats een eigen reglement. In het reglement is alles te lezen over het vestigen, het verlengen en het einde van het grafrecht. Ook zijn hierin de voorschriften opgenomen waaraan graftekens en grafbeplantingen dienen te voldoen.
Op de begraafplaats geldt nog het ‘Reglement voor de begraafplaats van de Parochie St. Martinus en St. Jan’ te Heeze, zoals dat is vastgesteld d.d. 18 maart 2004 en goedgekeurd door de Bisschop van ‘s-Hertogenbosch d.d. 12 augustus 2004. Het reglement en de voorschriften voor de begraafplaats zijn op verzoek beschikbaar. Aan een nieuw overkoepelend reglement voor alle begraafplaatsen in de parochie wordt momenteel gewerkt.
Op de begraafplaats wordt een grafrust van minimaal 20 jaar aangehouden. Een jaar vóór het vervallen van het grafrecht ontvangt de geregistreerde rechthebbende automatisch bericht. De rechthebbende wordt dan in de gelegenheid gesteld om de grafrechten te verlengen of de rechten te laten vervallen. Wij verzoeken u vriendelijk adreswijzigingen of wijziging van de rechthebbende aan ons door te geven. Jaarlijks vindt in oktober ruiming van zerken plaats van graven waarvan het grafrecht niet meer is verlengd en minimaal 3 maanden is verstreken.
Jaarlijks worden de tarieven voor grafrechten, bijdrage onderhoudskosten begraafplaats, verlengingen en delven en dichten van een graf, door het parochiebestuur vastgesteld.

Openingstijden van de begraafplaats:
zomertijd: 09.00 uur – 18.00 uur wintertijd: 09.00 uur – 16.00 uur

Contactpersoon voor het beheer, onderhoud en bespreken grafplaats en grafdelven:
J. Stevens Molenhoeven 36 5591 LW Heeze tel. 06 25 31 00 65

Contactpersoon voor administratie, financiën en regelgeving betreffende de begraafplaats:
G. Hamers De Zadelmaker 2 5591 NR Heeze tel. 040-226 3668
of E-mail: heeze@parochienicasius.nl