R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

oecumene

Plaatselijk zijn hier goede persoonlijke contacten tussen de pastores van
de katholieke en protestante kerken. Door de Strabrechtse Raad van Kerken (Geldrop en omgeving) worden hier gezamenlijke activiteiten georganiseerd en gecoördineerd.

Oecumene (de bewoonde wereld) streeft naar religieuze eenheid en elkaars begrip binnen de christelijke kerken. Elk individu maakt deel uit van het Ene Lichaam van Jezus Christus.
De sleutel is dat kerken elkaar en zichzelf zien als verschillende leden van het Ene Lichaam van Christus.
In de bijbel lezen we:  ‘Opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in mij’ (Joh. 17,21). "Eén lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen." Paulus in de brief aan de Efeziërs (4:4-6)
In de bergreden vinden we ook praktische leefregels om in navolging van Jezus te leven.

Paus Franciscus en bisschop de Korte laten steeds de noodzaak horen van samenwerking tussen de kerken, de oecumene. Voor alle Christenen zijn de tien geboden als wet uitgangspunt. We willen ons geloof betrekken op de hedendaagse
mens en kunnen ons geloof niet als het ene en ware geloof claimen
“ Niet het traditionalisme ( het dode geloof van de levende ) maar de traditie als het levende geloof van de doden”.

Onze plaatselijke Raad van Kerken bestaat uit vertegenwoordigers van de katholieke en protestante kerk in Geldrop – Mierlo sinds 1994. Samen wordt, met behoud van elkaars identiteit, inhoud gegeven aan de samenwerking met programma afstemming en met gezamenlijke activiteiten. Iedere 2 maanden is er overleg met elkaar. Diaken van Leuken is de contactpersoon voor onze parochie

Activiteiten van de Raad van Kerken:

Oecumenisch Bijbellezen

In dit nieuwe seizoen gaan we weer uit beide kerken, katholiek en protestants, naar de lezingen kijken die in beide kerken op zondag aan de orde zijn. We vertellen elkaar hoe Bijbelteksten bij ons overkomen en we kijken naar wat ons daarin aanspreekt, raakt of vragen oproept. We gaan uit van de lezingen zoals die in de zondagse vieringen worden gebruikt, dus het r.k. lectionarium en de Nieuwe Bijbelvertaling. Dus: kom meepraten, ontdek Bijbelteksten en ontmoet geloofsgenoten! Aanmelden is handig voor ons, maar u mag ook zomaar binnenlopen voor een avond. De avonden worden geleid door pastoor Sjef van der Maazen en dominee Jan-Hendrik Kip. Telkens om 20.00 uur in het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21:

wp4dddb75e 0a

Aanmelden:
predikant@pggweb.nl of 286 75 06,
geldrop@parochienicasius.nl of 286 23 64.

Van harte welkom!