R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Dikke truiendag in de kerk

In de afgelopen tijd heeft u het allemaal gemerkt - zeker op de afrekening van uw energieleverancier - dat de prijzen voor energie sterk zijn gestegen. Op dit moment is de prijs van een kubieke meter (m3) aardgas +/- 4 keer zo hoog dan verleden jaar.

truienVoor heel veel mensen levert deze sterk gestegen gasprijs problemen op. Gelukkig is ook onze overheid zich daarvan bewust en wil huishoudens zoveel mogelijk tegemoetkomen. Ook voor het verwarmen van de kerkgebouwen van onze Nicasiusparochie heeft dit grote gevolgen. In het verleden was het verwarmen van onze kerken reeds duur; echter door deze exorbitante stijging van prijzen dreigt het voor de parochie onbetaalbaar te worden. Een overzicht van onze energieleverancier Greenchoice over 2021 leert ons dat we als Nicasiusparichie als geheel zo’n kleine 100.000 m3 gas per jaar verbruiken. De kosten hiervan bedroegen verleden jaar ruim € 78.000, -. Het gasverbruik van onze 6 kerkgebouwen maakt hiervan ongeveer twee derde deel uit. Wanneer ons gasverbruik op het huidige niveau blijft, betekent dit een drie à viervoudig bedrag aan energiekosten voor gas. Dit gaat helaas te zwaar drukken op de exploitatie van onze parochie. In verband hiermee heeft ook het bisdom aan de parochies gevraagd om de verwarmingstemperatuur in kerkgebouwen substantieel omlaag te brengen. Door dit alles is het bestuur helaas genoodzaakt om de temperatuur in onze kerkgebouwen terug te brengen. In een recentelijk overleg van parochiebestuur en pastores is er besloten om met ingang van het weekend van 15 en 16 oktober a.s. de kachels in onze kerken een paar graden lager worden gezet van 14 naar 10 graden voor zowel tijdens als buiten de vieringen. Deze constante bodemtemperatuur zorgt er enerzijds voor dat het interieur van de kerk geen schade oploopt ten gevolge van vocht en dat anderzijds de gasrekening voor de parochie betaalbaar blijft. In eerste instantie houden we dit stookbeleid aan tot begin december 2022. Gedurende die tijd zal het bestuur het effect van deze temperatuurinstelling zowel voor de bezoekers als het kerkgebouw in de gaten houden. Begin december van dit jaar wordt het stookbeleid geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Belangrijk daarbij zijn ook uw bevindingen. Uw reacties kunt u altijd aan ons kenbaar maken via de gebruikelijke kanalen.

Als pastores en bestuur vinden het zeer vervelend om dergelijke ingrijpende maatregelen te moeten nemen die van ons allen offers vragen. Echter voor het bestuur en de pastores is dit terugbrengen van de temperatuur in kerken niet alleen een kwestie van bezuinigen, maar ook een stuk solidariteit met al die mensen die in deze tijd thuis de verwarming lager of zelfs uit moeten zetten. Intussen denken we na over wat we kunnen doen om het probleem van de koude zoveel mogelijk te verzachten en staan we open voor goede ideeën van uw kant. Tegelijkertijd hopen we op uw begrip. Ons advies is om warm gekleed naar de kerk te komen.