R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Bedevaart naar Maria van Ommel

Tra­di­tio­neel is de Meimaand Maria­maand en wor­den tal­loze bede­vaarten geor­ga­ni­seerd naar Maria van Ommel. Uit diverse windstreken, uit binnen- en bui­ten­land, trekken pelgrims naar het idyllische dorp.

Ge­schie­de­nisommel

Volgens de database van bede­vaarten van het Meertens Instituut is de cultus rond Maria van Ommel omstreeks het jaar 1400 al ontstaan. Vanaf het begin van de vere­ring wordt O.L. Vrouw van Ommel tal van won­de­ren toege­schre­ven. Het beeld heeft sinds de 15e eeuw aantrek­kings­kracht gehad op grote aantallen bede­vaart­gan­gers, onder andere afkoms­tig uit Duits­land en België. Vanaf +/-1700 moest het beeld uitwijken naar Nunhem, België. In 1840 kwam Maria terug naar Ommel en kreeg ze weer een mooie plek in de her­bouwde kapel. Sindsdien kwamen de bede­vaarten weer op gang.

Zo zullen we vanuit onze parochie ook op verschillende momenten naar Ommel trekken.

Maandag 9 mei om 19.30 uur een viering, bedevaart Mierlo

Zaterdag 21 mei om 19.30 uur een viering, bedevaart Leende

Maandag 6 juni om 11.30 uur een viering, bedevaart Heeze