R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Klokken van hoop

Het Corona­vi­rus heeft een grote impact op het maat­schap­pe­lijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. Op ini­tia­tief van de Paradijs­kerk te Rotter­dam zullen op woen­dag­avond vanaf 19.00 uur een kwar­tier lang de klokken wor­den geluid als teken van hoop.

In het dage­lijks leven zijn we gewend veel ver­schil­lende plekken op te zoeken, zoals ons werk, de school, de sport­club, de winkels en uit­gaans­ge­le­gen­he­den. Veel van deze plaatsen zijn gesloten. Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken – de plaatsen waar een­dracht en hoop een thuis hebben - kunnen niet meer gebruikt wor­den om deze hoop te ver­kon­di­gen.

In deze tijd waar zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uit­komst, waar mensen van allerlei gene­ra­ties (tij­de­lijk) sociaal geïsoleerd raken, zijn het de kerken die een oproep van hoop kunnen doen. Help mee om die oproep van hoop let­ter­lijk van de torens te laten horen!

Waarom klokken lui­den?

  • Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bid­den voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten;
  • Als sig­naal dat we samen respect hebben voor al die hulp­ver­le­ners die zich dag aan dag inzetten voor de ge­zond­heid van mede­mensen;
  • Wie thuis is en de klokken hoort lui­den kan een kaars voor het raam zetten, als teken van ver­bon­den­heid met elkaar.

Meer in­for­ma­tie