R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst

De campagne van Vastenactie van dit jaar staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een goede opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen of een eigen bedrijf op te zetten. 

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. In ontwikkelingslanden leven miljoenen mensen in armoede, omdat ze ongeschoolde werk moeten doen, waar ze nauwelijks iets mee verdienen. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen en voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen.

De parochies van Cranendonck, Heeze-Leende en Geldrop willen hier graag aan meewerken door

geld in te zamelen voor een van de projecten van de Vastenactie. Dit jaar is gekozen voor het ondersteunen van een opleidingsproject in Bangladesh.

In het zuiden van Bangladesh leven de armste mensen voornamelijk van de landbouw. Door klimaatverandering: lange periodes van droogte, intensievere moessonregens en meer orkanen, gaan oogsten steeds vaker verloren. Hierdoor groeit de armoede, die kwetsbare groepen extra treft, omdat ze geen andere bron van inkomsten hebben. Vooral vrouwen en mensen met een beperking hebben het ontzettend moeilijk om een inkomen te verdienen.                                      

De organisatie Caritas Bangladesh werkt aan een project om juist deze mensen de mogelijkheid te bieden om een beroepsopleiding te volgen, waardoor ze meer kans krijgen op het vinden van betaald werk. Hierdoor verbetert het leven van de deelnemers én hun families.

vastenactieOmdat de deelnemers vaak weinig mogelijkheden hebben om te reizen, komt de opleiding naar hen toe met mobiele scholen. Zo kunnen ook de meest kwetsbare mensen bereikt worden. Zij leren daar technische beroepsvaardigheden om hun kansen op een waardig bestaan te vergroten. Deelnemers die zelf een bedrijfje willen beginnen krijgen een klein startkapitaal.

Onze bijdrage aan de Vastenactie kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.

Ook u kunt meehelpen door een gift via rekening NL21 INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie Den Haag. In Sterksel en Leende worden nog via de gebruikelijke zakjes van de Vastenactie campagne gevoerd.

Deze worden zoveel mogelijk verspreid en door vrijwilligers opgehaald op maandag of dinsdag in de week voor Pasen. Dat zal helaas niet overal lukken! Maar de zakjes kunnen ook in alle kerken van de H.Nicasius parochie ingeleverd worden.

Wij willen u van harte uitnodigen om de Vastenaktie te steunen. Uw bijdrage betekent zoveel voor de mensen in Bangladesh: een opleiding en werk en daarmee de kans op een betere toekomst, een menswaardig bestaan voor zichzelf en hun gezinnen.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medewerking.

Uw hulp wordt heel erg gewaardeerd!

MOV groepen H. Nicasius parochie.