R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

uitvaart Pastoor Jacques Kloeg

Welkomstwoord viering afscheid Jacques Kloeg, Pastoor H. Luciakerk te Mierlo.

En prentje

Welkom Paul en Anneke, Marianne en Jan, Tineke en Frans, Annelies en Jan en familie bij het afscheid van Jacques Kloeg.
Welkom medeparochianen, medepastores, vrienden en bekenden van Pastoor Kloeg.
Welkom Mgr. Mutsaerts en Burgemeester Link.

We zijn vandaag hier bijeen om afscheid te nemen van Pastoor Jacques Kloeg, Jacobus Fidelis Kloeg.

Zijn tweede doopnaam Fidelis heeft hij tijdens zijn leven eer aangedaan. Pastoor Kloeg; trouw en eerlijk aan zijn idealen, trouw aan zijn parochianen, trouw aan het geloof en aan de Kerk. Dat viel niet altijd mee. Hij kon intens verdrietig zijn over de problemen in de Kerk. Maar het geloof van hem in de Kerk, de mensenkerk, hield hem overeind.

De mensen stonden centraal in zijn leven. De deur stond altijd open voor ons. ’s Morgens om 10.00 uur was de koffie klaar, iedereen was welkom. Je kon met Pastoor Kloeg je zorgen, je verdriet of je vreugde delen.

Hij wist, wat er Mierlo speelde en wanneer, hij nodig was. Hij had ook de gave om heel veel vrijwilligers aan zich te binden, zodat ieder zich, op eigen wijze, zich inzette voor onze parochie.

Jacques wist dat zijn gezondheid niet optimaal was, maar hij wilde graag tot zijn 75e pastoor in Mierlo blijven.Het mocht niet zo zijn. Geheel onverwacht is hij heengegaan, omringd door vrienden.
Misschien heeft hij toch een voorgevoel gehad.

Op 3 september hadden we overleg op de pastorie en Pastoor Kloeg opende de vergadering met de volgende overweging:
“De Kerk heeft vele aspecten. Nu wordt er vaak gesproken oven de Kerk als instituut. Het instituut dient in dienst te staan van de mensen. De Kerk is geen doel, maar een middel. De betekenis van het woord Kerk is enerzijds bij de Heer horen en anderzijds gemeenschap van mensen. De Kerk moet bevrijdend zijn voor de mensen. De Kerk is het middel tot een gelukkig, beter leven. Een Kerk die niet dienstbaar is, dient tot niets.”

In het weekend van 29 en 30 september heeft hij over dit thema gepreekt. Hij was er vol van, op andere momenten sneed hij dit onderwerp ook aan. Hij wilde ons doordringen van het belang van dienstbaar zijn aan elkaar. Misschien is deze boodschap wel zijn geestelijk testament.

Pastoor Kloeg was verlegen van aard, maar hij wist zijn rol als herder op te pakken. Bij droevige gebeurtenissen, zoals nu, was hij op zijn krachtigst. Hij wist families te ondersteunen en troostende woorden uit te spreken. Eigenlijk hebben we hem nu heel hard nodig om ons te troosten en ons leven weer perspectief te geven.

Elke zondagviering eindigde Pastoor Kloeg met:

“Ik wens u: één in alle opzichten zonnige zondag toe en mogen we er voor elkaar iets goeds van maken.”

Met zijn woorden wens ik ons een goede viering toe met als voorganger Pastoor Dré Brouwers, zijn beste vriend.

Dat we samen de inspiratie en kracht vinden om door te gaan met ons leven hier in Mierlo, met de Nicasiusparochie, door het inspirerende leven van Pastoor Jacques Kloeg.

Mierlo, 10 oktober 2018

Wim van Bree, secr. Kern H. Lucia te Mierlo, secr. Parochie H. Nicasius.

prentje kloeg