R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

zeven maal zelf lerend en samen in gesprek

Groeien in ouder worden

Ouder worden overkomt ons, als het goed is, allemaal. Het is een gegeven waar iedereen mee te maken krijgt, voor elk mens de weg van leven. Hoewel er maatschappelijk min of meer een beeld is van ouder worden, gebeurt het echter individueel en groeien wij ieder op een eigen wijze in jaren. 

Wat ouder worden betekent, is op voorhand niet zo helder te duiden. Vragen en antwoorden rondom ouder worden zijn gekoppeld aan de eigen levensloop en de eigen kijk op het leven.
In de eigen levensloop liggen tal van ervaringen die van invloed zijn op een persoonlijk beleven van ouder worden. Levenservaring kleurt bij vele mensen de eigen kijk op het leven. In het voortgaan van en in het verstaan van het leven schuilt de openheid voor het geheim van het bestaan. 
Verband leggen tussen eigen levensloop en het geheim van het bestaan is van wezenlijke invloed op de ontwikkeling van ouder worden.
Ouder worden gaat vaak samen met het herinneren van velerlei ervaringen. De interpretatie daarvan duidt op een typische wijze van het ervaren van zin. Nagaan hoe ervaringen in het dagelijks leven tot elkaar staan brengt aan het licht hoe ons levensverlangen zich verhoudt tot het geheim van leven. Het levensverlangen manifesteert zich in een keuze van activiteit en passiviteit, van aanvaarden en loslaten, van een eigen weg gaan en openstaan voor de dragende kracht van het leven.

In  spiritualiteit  groeien

Ieder mens kent een eigen levensloop en levensverhaal. Het is het landschap waarin de zingevende kracht van het leven zich op een bepaalde wijze voordoet.
In het eigen levensverhaal ligt het antwoord op de vraag wat uiteindelijk zin geeft aan het leven en hoe zich een levensverlangen ontwikkelt naar goed ouder worden. Dat antwoord zegt iets van de zingevende kracht: het geheim van leven.
Hoe het leven in relatie tot het levensgeheim staat en welke betekenis er aan wordt gegeven duidt op spiritualiteit. Bij spiritualiteit in zijn algemeenheid gaat het om het om de steunende kracht vanuit dit levensgeheim.
Christelijke spiritualiteit stelt de betekenis   van Jezus Christus centraal als de weg waarlangs het geheim van leven ervaren wordt. In het met elkaar Kerk zijn mogen mensen ervaren hoe onze relatie met Hem een weg ten leven is.
Spiritualiteit en het eigen levensverlangen zijn verweven met elkaar. In het leven zelf, in het eigen geloof als uiting van die verwevenheid, doet het Geheim van leven zich voor, zichtbaar en soms ongemerkt.
Het ouder worden daagt ons uit vanuit ervaringen in het leven een relatie met God op te bouwen waarbij ons levensverlangen ingebed mag zijn in vertrouwen.               

Cursus en methode

De cursus bestaat uit een zevental dagdelen. Vooraf aan elke samenkomst krijgt u een drietal teksten. Aan de hand van inleidingen wordt verteld over ouder worden, het veranderend levensverlangen en spiritualiteit.
Via een methode van zelfverkenning ontdekken we hoe we zelf staan in deze fase. De methode wordt zo aangeboden dat u als groep leert en mogelijk ervaringen deelt, terwijl de zelfverkenning meer inspeelt op ervaringen van persoonlijke aard. Het spreekt vanzelf dat privacy daarbij uitgangspunt blijft. 

De begeleider van de cursus is Martien van Duijnhoven.
Hij heeft theologie gestudeerd en is werkzaam geweest als geestelijk verzorger.
De cursus wordt gegeven op dinsdagochtend in het Martinushonk, Jan Deckersstraat 24 te Heeze.

Nadere informatie wordt gegeven dinsdag 10 oktober om 10.00 uur.
Cursusdagen: 24 en 31 okt.; 7, 14 en 21 nov. ; 5 en 12 dec. (res. 19 dec.)                                                                                                                                                             
Opgeven voor de informatie op 10 oktober:

Definitief opgeven voor de cursus tussen 10 en 14 oktober:

U kunt zich opgeven bij uw pastorie in de buurt of via geldrop@parochienicasius.nl