R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Parochiedag 24 september

Jezus nodigt uit; komt laat ons gaan!

Iedere dag komen er uitnodigingen op ons af in de media om van alles te kopen, te doen en te ondernemen. Zozeer dat je bijna zou vergeten dat ook Jezus ons uitnodigt. Dat thema klinkt door in de vieringen van het weekend van 23 en 24 september.

Jezus nodigt ons in de evangelielezing van dit weekend op een heel fundamentele wijze uit, namelijk om te medewerker te worden in de wijngaard van zijn koninkrijk. De uitnodiging van Jezus ontspringt aan zijn liefdevol Hart. Zo wil Hij ons voeden om vanuit die innerlijke kracht medewerker te worden van zijn Koninkrijk van liefde, vreugde en vrede, van hoop voor onze vaak geschonden en gewonde wereld. Niemand kan daarbij gemist worden! Daarom is ook iedereen uiteraard uitgenodigd voor onze parochiedag. Voor deze dag is een aantrekkelijk programma samengesteld voor jong en oud, om samen te beleven dat wij geroepen zijn om een familie van verbondenheid te zijn rondom de Heer. Door de inzet van zeer velen belooft het opnieuw een heel mooie dag te worden. U/Jij kunt daaraan bijdragen, gewoon door te komen, er te zijn voor elkaar en deel te nemen. Van harte welkom!

Programma: Jezus nodigt uit; komt laat ons gaan:Rembrandt Harmensz. van Rijn The Return of the Prodigal Son

9.30 uur eucharistieviering HH. Maria en Brigidakerk

11.15 uur eucharistieviering H. Brigidakerk

12.30 uur Bijeenkomst st. Antoniushuis Koffie/thee, cake, broodjes

13.30 uur jeugd programma in de HH. Maria en Brigidakerk.

13.30 uur lezing door pastoor-deken Spooren  in de H. Brigidakerk

14.30 uur gezamenlijk afsluiting in de H. Brigdakerk

15.00 uur gezellig samenzijn in het st. Antoniushuis.

17.00 uur einde

In verband met de eenvoudige lunch op de parochiedag gelieve u aan te melden via e-mail: geldrop@parochienicasius.nl

Bij voorbaat dank en van harte welkom!