R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Dameskoor Leende viert gouden jubileum

Binnen de RK Nicasiusparochie gaat het 3e dameskoor zijn gouden jubileum vieren. Op 15 november 2015 vierde het parochieel dameskoor van Heeze zijn 50-jarig bestaan. Het parochieel dameskoor Mierlo heeft in juni jl. zijn gouden jubileum gevierd. Nu willen in het weekend van 9/10 september a.s.de leden van het dameskoor Leende hun gouden feest vieren.

10023666Het dameskoor in Leende is op 8 september 1967, feestdag van Maria Geboorte, opgericht. Om de leden van het mannenkoor te ontlasten – velen van hen hadden een eigen bedrijf en konden niet bij elke doordeweekse gezongen viering aanwezig zijn – heeft pastoor Frederik Woestenburg met de hulp van enkele competente parochianen het dameskoor opgericht. De leden van dit koor zouden behalve de uitvaarten ook de huwelijksmissen en de diverse huwelijksjubilea muzikaal opluisteren. En zo geschiedde het ook.

Bovendien kwam er vernieuwing in de liturgie sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en werden Nederlandstalige liederen ingestudeerd en gezongen. Dit paste natuurlijk goed bij de dames, die niet zo goed thuis waren in het gregoriaans. Het aantal koorleden  lag in de eerste jaren rond de 33 personen.

In de loop van de jaren heeft het koor wel wat strubbelingen gekend en zijn zelfs enkele leden opgehouden. Maar de grote meerderheid is blijven zingen en ziet terug op een fijne tijd waarin zij voor de parochiegemeenschap hebben mogen zingen. Hun onderlinge verbondenheid was stimulerend. Het aantal koristen is vele jaren rond de 30 personen gebleven. Vol toewijding en met trouwe inzet hebben de dames hun muzikale kwaliteiten laten horen. Hiervoor zijn we hen heel erg dankbaar. Natuurlijk speelt de vergrijzing ook bij dit koor een rol en is het moeilijk om nieuwe leden te vinden. Momenteel telt het koor 18 leden, waarvan mevr. Mariet Maas-Thijssen de gouden jubilaris is. Vanaf het begin heeft zij met enthousiasme in het koor gezongen.

Op 9 en 10 september a.s. vieren de leden van het dameskoor hun jubileum. Op 9 september zullen ze in Leenderhof om 15.30 uur de eucharistieviering muzikaal opluisteren. Op 10 september zullen ze om 10.00 uur, samen met de leden van het mannenkoor, hun feestmis laten horen. U bent van harte welkom.

Er is geen officiële receptie. Het mooiste cadeau voor de koorleden is uw aanwezigheid in de eucharistieviering op zondag 10 september. Dit is een teken van waardering en betrokkenheid voor het vele muzikale werk dat de koristen in de loop van de jaren hebben laten horen.

Onze gelukwensen gaan uit naar het bestuur en de leden van het dameskoor. Van harte proficiat en we hopen dat zij nog vele jaren hun muzikale kwaliteiten kunnen laten horen.