R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Bedevaart Geldrop-Handel

Geldrop voor de 349e jaar ter bedevaart naar O.L.Vrouw van Handel.

Vrijdag 23 juni, aan de vooravond van de bedevaart, werd door de pelgrims de eucharistieviering bijgewoond, die werd voorgegaan door Pastoor J. van der Maazen in de H. Brigidakerk. Na afloop was er gelegenheid een kopje koffie of thee te drinken in het st. Antoniushuis, stationsstraat 21.

Zaterdag 25 juni, na het bidden van het reisgebed, vertrokken om 10.00 uur, ca. 30 voetgangers naar Handel.

Rond de klok van 16.15 uur kwamen de voetgangers aan in de parochiekerk van Handel, daar werden ze hartelijk welkom geheten door pater J. Bonten van de parochie Handel.

Intussen werd de bedevaartkaars uit Geldrop bij Maria aangestoken.

Om 17.30 uur kon de parochiemis in de parochiekerk worden bijgewoond, die werd voorgegaan door pater Jan, waarna werd deelgenomen aan de Kruisweg in de parochiekerk.

De eucharistieviering die op zondagmorgen om 09.30 uur weer in het unieke processiepark van Handel plaats kon vinden, werd door de vele bedevaartgangers uit Geldrop bijgewoond.

Tijdens de preek, die betrekking had op het thema van de bedevaart: “Maria, Koningin van de Vrede” vertelde Pastoor van der Maazen over de absolute eis van Jezus uit het evangelie.

Ook tijdens deze Eucharistieviering deed een van de misdienaars, Kevin Mennen, zijn Eerste Heilige Communie. Dit was heel bijzonder moment, zowel voor de communiekant, zijn ouders en broers, als voor de bedevaartgangers.

De gezangen tijdens de H. Mis werden uitstekend verzorgd door het Geldrops Koor “This Generation”, die na afloop diverse complimenten in ontvangst mochten nemen.

Voor de muzikale begeleiding zorgde wederom de “Senioren Blaaskapel Geldrop”.

Het Sint Catharina en Barbara en Sint Joris gilde waren aanwezig en brachten tijdens de plechtigheid

de gilde-eer. Aansluitend aan de H. Mis vond de traditionele sacramentsprocessie plaats door het Handelse processiepark.

Tijdens het zingen van de traditionele bedevaartliederen, in de volle parochiekerk van Handel met

de heer Ad Verhappen aan het orgel, werden er ook weer enkele jubilarissen gehuldigd.

Zij hadden minimaal 40 jaar aan de Geldropse bedevaart deelgenomen. Dit jaar waren het de dames W. van den Heuvel Gijrath en Annie Scheepers en de heer Andre van Litsenburg. Zij kregen de Maria medaille opgespeld.

Voor het vertrek van de bedevaartgangers uit Handel, is hartroerend afscheid genomen van pastor J. Bonten en de paters Lucianoh en Jan. Deze geestelijken, die ons reeds jaren, in Handel, gastvrij hebben ontvangen, zouden een week later definitief teruggaan naar hun klooster en parochie in Brazilië.

Om 13.00 uur vertrokken de voetgangers en de overige bedevaartgangers weer richting Geldrop.

Het bestuur zorgde dat de voetgangers onderweg voldoende water konden drinken.

Deze voetgangers kwamen om 19.00 uur, begeleid vanaf de Dwarsstraat door Pastoor J. van der Maazen, acolieten en de harmonie GMC, de Brigidakerk binnen die voor deze gelegenheid feestelijk door honderden kaarsen werd verlicht.

De bedevaartgangers werden in Geldrop gedurende hun tocht naar de H. Brigidakerk door veel belangstellenden met een warm applaus onthaald.

Tot slot werd door Pastoor J. van der Maazen en de voorzitter Frans Parren de 349e bedevaart van

O.L.Vrouw van Handel afgesloten.

Het bestuur van de bedevaart bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan deze bedevaart, zoals:

De deelnemers, pastoor J. Bonten, pater Lucianoh en koster Arno van Beek uit Handel, Pastoor J. van der Maazen, Koninklijke harmonie GMC, acolieten, misdienaars, het koor “This Generation, baldakijndragers, EHBO Ben Luijsterburg, voerman Jan van Meijl van manege Meijldijk voor het beschikbaar stellen en het mennen van paard en huifkar, degene die de buskaartjes en busleiding hebben verzorgd, Senioren Blaaskapel Geldrop, Sint Catharina en Barbara en Sint Joris gilde Zesgehuchten, organist Ad Verhappen en assurantiën Nico Wiselaar.

Allen hartelijk dank. Het was voor het bestuur een geslaagde bedevaart.

Ook dit jaar was het goed wandelweer. Dat zorgde ervoor dat het ook dit jaar niet echt druk was bij de EHBO.

In 2018 wordt de 350e bedevaart Geldrop - Handel gehouden in het weekend van 23 en 24 juni een bijzondere jubileum bedevaart waarbij wij iedereen nu alvast van harte welkom heten.

Het bestuur bedevaart Geldrop - Handel.