R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Adventsactie Leende

 

In de adventstijd worden de katholieken opgeroepen om het kerkelijk ontwikkelingswerk in de wereld te steunen. Zo heeft onze parochie vele jaren financieel goed bijgedragen aan de adventsactie "Solidaridad".

Toen de Nederlandse bisschoppen in 2011 niet meer achter de actie "Solidaridad" stonden, heeft pastoor W. van Meijl gevraagd om de opbrengst van de adventsactie voortaan te besteden aan de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.

Waarom deze actie voor Laitkynsew?

We zijn een missionaire kerk en dienen elkaar te helpen waar we kunnen. Naar het voorbeeld van de patroonheilige van onze parochie, de heilige Petrus, willen wij over de grenzen van onze eigen parochie heenkijken en zien wat we voor anderen kunnen betekenen. Daarom is ons oog gevallen op een andere Petrusparochie, de Sint-Petrus- en Paulusparochie in Laitkynsew, India.

In die parochie zijn de paters Salvatorianen werkzaam. Onze pastoor is ook een pater Salvatoriaan. Zo bestaat er dus een directe verbondenheid.
Dit betekent dat de informatie ook heel direct is. Alle financiële steun wordt volledig én direct overgemaakt via de paters Salvatorianen en komt dus meteen op de plaats van bestemming aan. Zo zijn er dus ook geen administratieve kosten.

Sinds 2011 heeft onze parochie financieel meegeholpen bij de bouw van een schoolgebouw. In februari 2015 is het gebouw plechtig ingezegend door de bisschop. (Op de foto staan enkele kinderen voor de hoofdingang van de nieuwe school.) Vanaf nu hebben tientallen, ja honderden kinderen en jeugdigen een beter uitzicht op hun toekomst. Zij krijgen onderricht, kunnen in de school verblijven en bouwen aan een hoopvolle toekomst. Onze parochie heeft daartoe een steentje bijgedragen en kan dat blijven doen, want school en internaat blijven geld kosten.

Overzicht van de bijdragen:

in 2011 : € 1552,48
in 2012 : € 4065,82
in 2013 : € 2300,--
in 2014 : € 2150,--
in 2015 : € 3214,--
in 2016 : € 2250,--

Voor meer informatie klik