R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Stille Omgang 2017

VANUIT DE PAROCHIE H. NICASIUS DEELNEMEN AAN DE STILLE OMGANG
Zaterdag 18 maart op zondag 19 maart 2017

Vanuit onze parochie H. Nicasius zullen pastoor van der Maazen, koster Mark Jongen en verschillende parochieanen deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen in de nacht van 18 op 19 maart 2017. Het is een teken van onderlinge verbondenheid. 

De opstapplaatsen zijn: voor het St. Antoniushuis, Stationsstraat 21 in Geldrop, voor de Martinus kerk, Jan Deckersstraat 22 in Heeze, bij het tankstation Esso aan de Geldropseweg 5 te Mierlo,voor de H. Catharina van Alexandrië kerk,Breukenlaan 2 in Sterksel, de bushalte voor restaurant de Scheuter, Dorpstraat 50 Leende, we vertrekken tussen 21.00 uur en 21.15 uur per luxe touringcar richting Amsterdam. In Amsterdam aangekomen gaan we naar de Krijtbergkerk ofwel de St. Franciscus Xaveriuskerk aan de singel in Amsterdam voor de plechtige eucharistieviering. Na de eucharistieviering gaat de groep Eindhoven en omgeving zich opstellen op de centrale plaats vanwaar we uit deelnemen aan de Stille Omgang. Na het startsein lopen we in rustig tempo de Stille Omgang. De brandende lantaarn die we onderweg tegenkomen geeft de plaats van het eucharistische wonder weer. Het is een bijzondere ervaring om middenin de nacht, tussen alle uitgaansmensen, de Stille Omgang te lopen. Na de stille bedetocht gaan we weer huiswaarts. We zullen rond 5 uur terug zijn. Op de terugreis is er gelegenheid om te slapen in de touringcar!
U kunt zich opgeven bij koster Mark Jongen, tevens broedermeester Stille Omgang Geldrop.
Dit kan schriftelijk, per mail of telefonisch gebeuren:
*          Schriftelijk: t.a.v. M. Jongen, Stille Omgang 2017 – Stationsstraat 21 – Geldrop
*          Mail: geldrop@parochienicasius.nl
*          Telefonisch: Iedere werkdag tussen 09.00-12.00 uur: (040)- 2862364.

De kosten bedragen € 14.- p.p. (voldoen bij het instappen in de touringcar)
Koffie en thee worden op de heenreis aangeboden. Bij aanmelding en daarna onverhoopte afmelding worden de kosten wel in rekening gebracht i.v.m. gereserveerde buskosten!
Op 17 maart ontvangt u de exacte opstaptijd. Opgeven voor 6 maart 2017.

Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartsplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historische centrum en passerend aan het nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen er aan deel. In 2017 wordt de Stille Omgang gelopen in de nacht van zaterdag 18 maart 2017

Het Mirakelstille omgang
Op 15 maart 1345, zo vertelt de overlevering, lag een man in een huis aan de Kalverstraat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een priester roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacrament (de hostie) te voorzien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braakneigingen en moest tenslotte overgeven in het brandende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbeschadigd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacrament niet had aangetast. Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de priester van de Oude of Nicolaas kerk weer was opgehaald, keerde vanuit de Oude Kerk op wonderbaarlijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de middeleeuwse mens was dit de noodzakelijke bevestiging om in de gebeurtenissen definitief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijkelijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaatsgevonden, 'dese gracie ende ghenade' openbaar te maken en gestalte te geven. De betrokkenen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bedevaartkapel om te bouwen. feit dat het een oude

De Route
De grootste stimulans tot de hernieuwde ontwikkeling van de Amsterdamse Mirakelverering kwam tot stand nadat een zekere Joseph Lousbergh een geschrift ontdekte waarop de route van de middeleeuwse Mirakelprocessies stond beschreven. Samen met zijn vriend Carel Elsenburg besloot hij in 1881 die route weer devotioneel na te lopen. Het idee sloeg aan en binnen enkele jaren groeide dit privé iniatief uit tot een snel groeiende beweging. De initiatiefnemers besloten zich te organiseren in het 'Gezelschap van de Stille Omgang'. Spoedig kwamen ook steeds meer katholieken van buiten Amsterdam om deel te nemen aan de jaarlijkse Stille Omgang. Aan het begin van de 20e eeuw waren er al tientallen zustergezelschappen in alle grote plaatsen van Nederland opgericht en kwamen er duizenden bedevaartgangers.