R.K. Parochie Heilige Nicasius

facebook

Welkom op de internetpagina van onze R.K. Heilige Nicasius parochie.
Sinds 1 januari 2015 vormen de voormalige parochies H. Brigida te Geldrop, St. Martinus en St. Jan te Heeze, H. Petrus’ Banden te Leende, H. Lucia te Mierlo en H. Catharina van Alexandrië te Sterksel samen de nieuwe R.K. parochie H. Nicasius.
Samen hebben we de intentie naar één parochiegemeenschap te groeien. Daarbij willen we de eigenheid van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen bewaren en waar dat kan versterken.
Die groei naar een eenheid in verscheidenheid ligt uitgedrukt in onze internetpagina waar zowel het geheel van de nieuwe R.K. H.Nicasius parochie als onze plaatselijke gemeenschappen vertegenwoordigd zijn.
Ontdek vieren, beleven en inspireren op onze internetpagina!

Nieuws

Filmavond in de Veertigdagentijd

Filmavond in de Veertigdagentijd.

Als parochie willen wij u een bezinning voor de veertigdagentijd aanbieden in de vorm van een filmavond met daarna gelegenheid tot gesprek onder het genot van een kopje koffie of een kopje thee.

De filmavonden worden gehouden op:

- vrijdagavond 10 maart om 19.00 uur in het Martinushonk te Heeze.

- dinsdagavond 21 maart om 19.30 uur in het Antoniushuis te Geldrop.

Wij willen u deze film warm aanbevelen en we hopen u te zien op een van de genoemde datums.

Het pastorale team

Lees meer

Rouwverwerking : Op de koffie/thee bij de pastoor Leende

Voor mensen die hun partner verloren hebben en onder het genot van een kopje koffie/thee hun ervaringen met elkaar willen delen, hebben we als geloofsgemeenschap deze ontmoeting "Op de koffie/thee bij de pastoor." De bijeenkomsten staan in het teken van gezellig bij elkaar zijn. Er is ruimte voor een lach en een traan, voor gesprek, onderling contact en bezinning. Er zijn jaarlijks 7 bijeenkomsten. De opkomst varieert van 20 tot 28 personen. De aanwezigen mogen ook zelf hun inbreng laten horen of zien. Op het einde van het seizoen ontvangen de aanwezigen een boekje, waarin alle uitgesproken teksten staan vermeld. Het is een woord ter inspiratie en bemoediging. De volgende bijeenkomst is op dinsdag 14 maart a.s. van 10.30 uur t/m 11.45 uur in de pastorie.

Stille Omgang 2017

VANUIT DE PAROCHIE H. NICASIUS DEELNEMEN AAN DE STILLE OMGANG
Zaterdag 18 maart op zondag 19 maart 2017

Vanuit onze parochie H. Nicasius zullen pastoor van der Maazen, koster Mark Jongen en verschillende parochieanen deelnemen aan de Stille Omgang in Amsterdam. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen in de nacht van 18 op 19 maart 2017. Het is een teken van onderlinge verbondenheid. 

Lees meer

KERK BALANS

‘Mijn kerk verbindt’

De actie Kerkbalans wordt zoals elk jaar weer georganiseerd door de gezamenlijke kerken. Uw bijdrage gaat evenwel geheel naar uw eigen geloofsgemeenschap. In de maanden januari / februari (21 januari – 5 februari) wordt uw aandacht voor de financiën van uw kerk gevraagd. 

Lees meer