R.K. Parochie Heilige Nicasius

facebook

Welkom op de internetpagina van onze R.K. Heilige Nicasius parochie.
Sinds 1 januari 2015 vormen de voormalige parochies H. Brigida te Geldrop, St. Martinus en St. Jan te Heeze, H. Petrus’ Banden te Leende, H. Lucia te Mierlo en H. Catharina van Alexandrië te Sterksel samen de nieuwe R.K. parochie H. Nicasius.
Samen hebben we de intentie naar één parochiegemeenschap te groeien. Daarbij willen we de eigenheid van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen bewaren en waar dat kan versterken.
Die groei naar een eenheid in verscheidenheid ligt uitgedrukt in onze internetpagina waar zowel het geheel van de nieuwe R.K. H.Nicasius parochie als onze plaatselijke gemeenschappen vertegenwoordigd zijn.
Ontdek vieren, beleven en inspireren op onze internetpagina!

Nieuws

werkgroep verlies

Verlies meemaken in het leven,

Verlies samen delen,

Verlies een plaats geven, in contact met elkaar.

Lees meer

Radio Maria

Het katholieke geluid is te beluisteren via de middengolfzender 675 kHz AM in Lopik. Vanaf januari 2009 is Radio Maria Nederland & Vlaanderen ook via internet te beluisteren. RADIO MARIA

De pastorie van de H. Brigida is verhuisd.

Met ingang vanaf heden is het St. Antoniushuis de pastorie en het parochiecentrum van Geldrop.

Ons nieuwe adres luid dan:
stationsstraat 21
5664 AP, Geldrop
telefoon: 040-2862364
mail: geldrop@parochienicasius.nl

De parochieadministratie zal eind januari verhuizen naar het St. Antoniushuis.

Nieuwe vertaling van 'Onze Vader'

De goedgekeurde tekst zal op de eerste zondag van de Advent worden ingevoerd, op 27 november 2016.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde gehei­ligd,
uw rijk kome,
uw wil ge­schiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en ver­geef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Lees meer