R.K. Parochie Heilige Nicasius

logoinjpg

 

Welkom op de internetpagina van onze

R.K. parochie Heilige Nicasius.

Door op een van de kerken te klikken, kunt u de informatie vinden van de betreffende geloofsgemeenschap.

 

Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen afgelast tot en met Pinksteren (31 mei).

Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

Lees meer

Gebedsviering in Heeze-Leende en Cranendonck via RTV Horizon

Door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken vinden er tot en met 31 mei 2020 (Pinksteren) geen openbare kerkdiensten plaats. Daarom hebben de pastores van de geloofsgemeenschappen in Heeze-Leende en Cranendonck samen met RTV Horizon de handen ineen geslagen. Hiermee geven zij gehoor aan de behoeften van vele gelovige dorpsgenoten om persoonlijk aangesproken te worden door vertrouwde gezichten.

Lees meer

Klokken van hoop

Het Corona­vi­rus heeft een grote impact op het maat­schap­pe­lijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg van het virus. Op ini­tia­tief van de Paradijs­kerk te Rotter­dam zullen op woen­dag­avond vanaf 19.00 uur een kwar­tier lang de klokken wor­den geluid als teken van hoop.

Lees meer

Woord van de bisschop inzake corona

Broeders en zusters in Christus,

Wij leven in een onzekere tijd. Het corona­vi­rus lijkt heel de samen­le­ving tot stilstand te brengen. Veel burgers, ook veel gelo­vi­gen, zijn bezorgd. Ikzelf werd donder­dag tij­dens de Eucha­ris­tie in de Sint Jan geraakt en gesterkt door de prach­tige woor­den van de profeet Jeremia: Gezegend is hij die op de Heer ver­trouwt en zich veilig weet bij hem.(Jeremia 17,7)

Lees meer