R.K. Parochie Heilige Nicasius

facebook

Welkom op de internetpagina van onze R.K. Heilige Nicasius parochie.
Sinds 1 januari 2015 vormen de voormalige parochies H. Brigida te Geldrop, St. Martinus en St. Jan te Heeze, H. Petrus’ Banden te Leende, H. Lucia te Mierlo en H. Catharina van Alexandrië te Sterksel samen de nieuwe R.K. parochie H. Nicasius.
Samen hebben we de intentie naar één parochiegemeenschap te groeien. Daarbij willen we de eigenheid van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen bewaren en waar dat kan versterken.
Die groei naar een eenheid in verscheidenheid ligt uitgedrukt in onze internetpagina waar zowel het geheel van de nieuwe R.K. H.Nicasius parochie als onze plaatselijke gemeenschappen vertegenwoordigd zijn.
Ontdek vieren, beleven en inspireren op onze internetpagina!

Nieuws

Nieuwe vertaling van 'Onze Vader'

De goedgekeurde tekst zal op de eerste zondag van de Advent worden ingevoerd, op 27 november 2016.

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde gehei­ligd,
uw rijk kome,
uw wil ge­schiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en ver­geef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Lees meer

De Bijbel als ontmoetingsplaats van God en mens

De Bijbel is het boek van de christenen. Onlangs is de Bijbel opnieuw gekozen tot het belangrijkste Nederlandse boek. Maar van de andere kant hoor ik van veel mensen, bijzonder ook in de katholieke gelederen, dat het soms ontoegankelijk is. Om dit boek waarin God ons tegemoet treedt in zijn Woord wat meer te openen, toegankelijk te maken, nodigen wij u uit om deel te nemen aan een zestal bezinningsavonden.

Lees meer

LAMPIONNENOPTOCHT (ST. MAARTENSVIERING) IN HEEZE

Op zaterdag 12 november wordt in verband met het feest van St. Martinus de jaarlijkse lampionnenoptocht gehouden voor de kinderen. Vanaf 17.15 uur verzamelen de kinderen zich dan op de parkeerplaats voor het Nicasiushuis. In een feestelijke lichtjesoptocht trekken we vervolgens naar de pastorietuin. Daar kunnen zij zich opwarmen bij het kampvuur en genieten van liedjes en het verhaal van de heilige Martinus. De parochie zorgt voor chocomel en koek.  Alle kinderen zijn uitgenodigd om met hun zelfgemaakte lampion hieraan deel te nemen.

Op zondag 13 november besteden we in de mis van 11.00 uur extra aandacht aan St.Martinus en nadien ook bij het koffiedrinken in het honk.

Adventsconcert door het Heezer Vocaal Ensemble

Op zondag 27 november, de eerste zondag van de advent, geeft het Heezer Vocaal Ensemble (HVE) o.l.v. Wim Reijnders een tweetal concerten:
om 13.30 uur in H.H. Maria en Brigidakerk in Geldrop (Zesgehuchten) en om 16.00 uur in de St. Petrus’ Bandenkerk in Leende.

In deze adventstijd bereiden we ons voor op het kerstfeest. Met dit afwisselend adventsconcert, wil het HVE u meenemen in de reis naar dit feest.

Lees meer

Allerheiligen-Allerzielen parochie H.Nicasius

Onze kerk kent een groot aantal mensen die officieel ‘heilig zijn verklaard’.  Maar natuurlijk zijn er veel en veel meer die door de reddende liefde van Jezus zijn opgenomen in de hemel. Om geen enkele heilige te vergeten vieren we in de kerk op 1 november het hoogfeest van Allerheiligen. Op 2 november bevelen we heel bijzonder al onze overleden dierbaren aan de barmhartigheid van God. In de volgende vieringen wordt speciaal voor de overledenen van het afgelopen jaar gebeden en worden zij herdacht:

Lees meer